ژن های کاندیدا با تولید شیر و خصوصیات آن

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ژن‌های کاندیدا با تولید شیر و خصوصیات آن شامل موارد زیر هستند.

مجموعه ژنی هورمون رشد، گیرنده هورمون رشد (GH GHR)

ژن هورمون رشد دارای ۵ اگزون و ۴ اینترون می‌باشد که کدکننده پروتئینی با ۱۹۱-۱۹۰ اسید آمینه می‌باشد که از غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود این هورمون نقش کلیدی در فرایندهای متابولیکی مانند رشد، تولیدمثل، پیری، پاسخ‌های ایمنی، بلوغ، اشتها، چربی لاشه و اسپرماتوژنز دارد.

بررسی جهش‌های موجود در نواحی مختلف این ژن همواره مورد توجه بسیاری از متخصصان اصلاح نژاد می‌باشد. ارتباط چندشکلی‌های این ژن با خصوصیات تولید شیر بطور وسیعی مورد بررسی قرار گرفته است.

ژن گیرنده هورمون رشد دارای ۱۰ اگزون و ۹ اینترون می‌باشد که دایمر شدن آن با هورمون رشد، برای انتقال پیام هورمون رشد به داخل سلول لازم می‌باشد، ارتباط ژن گیرنده هورمون رشد با فنوتیپ کوتولگی و همچنین با خصوصیات تولید شیر و وزن از شیرگیری و وزن کشتار در سطح وسیعی بررسی شده است.

ژن لپتین (Leptin gene)

لپتین از واژه Leptus به معنی لاغری گرفته شده است این هورمون در نتیجه جهش ایجاد شده در سطح ژن مسوول چاقی تولید می‌شود. منبع اصلی ترشح لپتین سلول‌های آدیپوسیت بافت‌های چربی بخصوص ادیپوز سفید می‌باشد.

اعتقاد بر این است که این هورمون عمده‌ترین کنترل‌کننده اشتها، متابولیسم انرژی، بلوغ، باروری، ایمنی و افزایش وزن بدن می‌باشد. این ژن دارای ۳ اگزون و ۲ اینترون می‌باشد و ازلحاظ اصلاح نژاد برای بهبود و کیفیت گوشت، باروری، بازده مصرف خوراک و تولید شیر حائز اهمیت است.

بیشتر بدانیم:
تأثیر ماده خشک جیره و تولید شیر بر موازنه انرژی
کاربرد کاتولوگ خوانی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری

ژن‌های gene PIT1 / IGF1) PIT1 / IGF1)

ژن PIT1 بعنوان یک فاکتور اختصاصی نسخه‌برداری در غده هیپوفیز شناسایی شده است.

پروتئین کدشونده توسط این ژن میزان تظاهر ژن هورمون رشد و پرولاکتین را کنترل می‌کند وجود چندشکلی در توالی این ژن احتمالا در میزان و تعداد نسخه‌برداری ژن‌های هورمون رشد و پرولاکتین ضروری می‌باشد بنابراین این ژن بعنوان ژن كانديدا برای صفات مرتبط با رشد در گاوهای گوشتی شناخته شده است.

ژن IGF1 ژن دیگری است که پروتئین حاصل از این ژن در تنظیم عمل هورمون رشد نقش عمده ای دارد. ژن IGF1 سوماتومدین C نام دارد که توسط کبد ساخته می‌شود و دارای ۷۰ اسید آمینه است.

بسیاری از مقالات نشان داده‌اند که عمل هورمون رشد ازطریق واسطه‌گری پروتئین IGF1 عمل می‌کند.

ژن لاکتوفرین (Lactoferin gene)

لاکتوفرین یک گلیکوپروتئین متصل شونده به آهن است که متعلق به خانواده ژن‌های ترانسفرین می‌باشد لاکتوفرین گاو بزرگترین ژن از دسته پروتئین‌های شیر است که شامل ۱۷ اگزون می‌باشد لاکتوفرین متداول‌ترین مکانیسم دفاع شیمیایی موجود در شیر است.

این پروتئین موجود در شیر از رشد باکتری‌های نیازمند به آهن، با مهار آهن جلوگیری می‌کند و در نهایت با غیرقابل دسترس کردن آهن برای استفاده باکتری از رشد باکتری جلوگیری می‌کند، درنتیجه گاوهای شیرده با ژنوتیپ مطلوب برای این ژن از کیفیت شیر مناسب و فاقد آلودگی برخوردار خواهند بود.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
استفاده از دیدگاه ژن های کاندیدا و تکنیک های فناوری زیستی در افزایش و بهبود خصوصیات تولید شیر