مدیریت دوره انتقال گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مراقبت سریع و مناسب طی دوره انتقال، در عمر تولیدی گاو می‌تواند تأثیر مهمی داشته باشد که بر اساس آن گاو می‌تواند دوره شیردهی سودآور و جایگزینی سالمی داشته باشد.

جابه‌جایی می‌تواند تنش‌های متفاوتی بر گاو وارد کند و عملکرد او را تحت تأثیر قرار دهد. جابه‌جایی گاوی که در یک بهاربند دارای مرتبه اجتماعی مشخص است به گروه اجتماعی دیگر، باعث می‌شود که بر مصرف خوراک و زمان استراحت آن تأثیر زیان‌آوری وارد شود.

همه گروه‌ها یکسان نیستند. یک گروه با کمتر از ۱۰۰ رأس گاو یک گروه اجتماعی و یک مرتبه اجتماعی داخل گروه دارد و یک گروه با ۲۰۰ رأس گاو دارای دو گروه اجتماعی و مرتبه‌های اجتماعی است.

هنگامی‌که گاو جزو یک گروه بزرگ (بیشتر از ۲۰۰ رأس گاو) باشد و در آن گروه مرتبه‌های اجتماعی وجود نداشته باشد، جا به‌جایی تأثیری بر مصرف خوراک، زمان استراحت و عملکرد ندارد و یا این که این تأثیر بسیار اندک است.

جایگاه بهاربند را با توجه به نقشه ساختمان مشخص کنید

مرحله بعدی، بعد از مشخص کردن اندازه و جایگاه بهاربندها در نقشه، مکان ساختمان‌ها باتوجه به فضای آن است.

جایگاه گاوهای دوشا تا حد امکان باید نزدیک سالن شیردوشی باشد، در حالی که جایگاه گاوهای انتظار زایش و ابتدای دوره خشکی را می‌توان کمی دورتر قرار داد.

جایگاه‌هایی با بسترهای فشرده باید به‌صورتی طراحی شده باشند که جهت تمیز کردن بستر نیاز به گذشتن از فری استال‌ها نباشد و معمولا بهترین مکان برای آنها در انتهای گاوداری است.

دیگر تمهیداتی که در رابطه با طرح و نقشه ساختمان باید درنظر گرفته شود به سامانه مدیریت فضولات، دسترسی به خوراک، جابه‌جایی گاو و موارد مربوط به طرح ساختمان گاوهای دوره انتقال مربوط می‌شود. باتوجه به نوع گله، سرتاسر سال و همچنین باتوجه به کل طول عمر گاو شیری، نیازها متفاوت هستند.

ساختمان‌ها باید با درنظر گرفتن نحوه مراقبت کارگران از گاو و جابه‌جایی آنها در سرتاسر جایگاه‌ها طراحی شوند.

به‌خاطر داشته باشید، این مکان جایی است که مدیر گله و دامپزشک اکثر وقت خود را در آنجا صرف می‌کند. بسیار اهمیت دارد که شرایط کاری آنها راحت و آسان باشد تا بتوانند از وقت خود حداکثر استفاده را داشته باشند.

مهارکننده‌ها و گذرگاه‌های کارکنان

گردن‌گیرها در جایگاه‌های گروهی بزرگ از بزرگ‌ترین سامانه‌های رایج هستند. قرار دادن ورودی‌های صحیح در جایگاه‌های انفرادی می‌تواند یک مسیر قیف مانندی ایجاد کند که شخص به راحتی می‌تواند گاو را به سمت گردن گیر هدایت کند.

گذرگاه‌های بی‌خطر با گذرگاه‌هایی که مخصوص کارکنان است در تمامی جایگاه‌ها باید وجود داشته باشند. فاصله بین ریل پایینی حصار یا ورودی زمین امکان فرار شخص هنگام هجوم آوردن گاو را فراهم می‌کند.

بیشتر بدانیم:
نکات مهم در طراحی جایگاه گاوهای دوره انتقال
برنامه ریزی برای انتقال آرام
اهمیت مصرف ماده خشک در دوره انتقال

مسیرهای جابه‌جایی دام

راهروها و مسیرهای جابه‌جایی دام، ویژگی دیگری است که باعث سهولت انتقال گاوها از یک جایگاه به جایگاه دیگر می‌شود. کارکنان با کمک یک سامانه خوب طراحی شده جایگاه و مسیرهای جابه‌جایی می‌توانند گاو را جابه‌جا و مدیریت کنند.

راهروهای جابه‌جایی مجاور یک سری جایگاه‌های گروهی در طول ساختمان قرار دارند به‌نحوی که هر جایگاه به آن بتواند دسترسی داشته باشد. این مورد به‌ویژه یک مشخصه مهم در طراحی بهاربندهای گله‌های بزرگ با چندین جایگاه در طول بهاربندها است.

مسیرهای جابه‌جایی این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به جابه‌جایی گاوهای جایگاه‌های دیگر، گاوها می‌توانند بدون تداخل مسيرها، از یک جایگاه به جایگاه دیگر حرکت کنند.

جایگاه "Bud" یا برگشتی

هنگام مشخص کردن موقعیت جایگاه‌ها و مسیرهای جابه‌جایی، اولین موردی که باید درنظر گرفته شود، این است که شخص بتواند هنگام جابه‌جایی گاو را از یک بهاربند به بهاربند دیگر منتقل کند.

طراحی جایگاه "Bud" یا برگشتی برای انتقال گاوها به جایگاه‌ها از طریق راهرو انتقال گاو را آسان می‌کند.

همان‌طور که گاو به سمت پایین راهرو حرکت می‌کند از کنار جایگاه نهایی عبور می‌کند. هنگامی‌که کارگر گاو را از کنار جایگاه نهایی عبور می‌دهد ورودی راهرو را می‌بندد و ورودی قبلی را نیز مسدود می‌کند ولی جایگاه نهایی را که گاو باید وارد آن شود، باز می‌کند.

هنگامی‌که گاو به انتهای راهرو می‌رسد تمایل دارد به جایی که از آن خارج شده برگردد. تنها گزینه برای آن این است که به جایگاه نهایی وارد شود.

امنیت کارگر

ساختمان باید به نحوی طراحی شود که نه تنها برای گاو بلکه برای کارکنان نیز امن باشد. امنیت کارکنان باید در مدیریت و طراحی ساختمان درنظر گرفته شود.

معیارهای خود کنترلی گاو و مسیر فرار کارکنان هنگامی‌که گاو هجوم می‌آورد، حذف محل‌هایی که کارگر در آن می‌افتد یا اتفاق‌های غافلگیرکننده بین کارگر و حیوان، کف‌های مناسب برای گاوها و کارگرها و نور کافی از مواردی هستند که در طراحی باید درنظر گرفته شوند.

دفتر دامپزشک – کارگر

دفتر کارگر باید نزدیک گروه دوره انتقال باشد زیرا بیشتر وقت آنها با گاوهای نزدیک به زایمان و کنترل سلامت گاوهای تازه‌زا سپری می‌شود.

این دفتر می‌تواند نزدیک جایگاه زایمان گاوها واقع شود تا افراد به راحتی بتوانند به کامپیوتر برای ثبت و مشاهده گاوهای دوره انتقال دسترسی داشته باشند. این دفتر هم‌چنین می‌تواند مورد استفاده دامپزشک نیز قرار گیرد.

مراقبت از گوساله‌های تازه متولد شده

جایگاه گوساله‌های تازه متولد شده باید در مکانی راحت نزدیک لوازم و تجهیزاتی که ممکن است برای مراقبت از گوساله و آماده کردن او برای موقیت جدیدش لازم باشد، واقع شود.

بسیار مطلوب است که بتوان به آب گرم، لوازم تمیز، حوله، منبع آغوز و دیگر لوازم دامپزشکی دسترسی داشت. در هوای سرد، اتاق گرم برای گوساله لازم است تا بتوان گوساله را قبل از جابه‌جایی خشک کرد.

طرح را اجرا کنید

در مقیاس‌بندی نقشه و طرح اولیه ساختمان باید تعداد گاوهای دوره انتقال و تعداد گاو در كل گله درنظر گرفته شود. تعداد گروه‌ها در نمودار 1 رسم شده است.

نقشه جایگاه گاوهای دوره انتقال را با افرادی که با این گروه از گاوها سرو کار دارند و نیز معمار در میان بگذارید.

نقشه مقیاس‌بندی شده را می‌توان برای ارزیابی طرح کلی و تأثیر آن بر تمامی جنبه‌های نقشه مدیریتی گاو دوره انتقال استفاده کرد. گروه طراح گاوداری می‌تواند طرح را بررسی و ارزیابی کند.

با کمک نقشه می‌توان حرکت گاوها از یک جایگاه به جایگاه دیگر، عبور دستگاه خوراک‌دهی، عبور دستگاه جمع‌آوری فضولات و فرآیند مدیریتی گاوهای دوره انتقال را ارزیابی کرد.

نمودار 1

جایگاه بهاربند را با توجه به نقشه ساختمان مشخص کنید