مصرف فوزباک در درگیری های باکتریایی گله های مرغ مادر

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ داشتن کوچک‌ترین اندازه و کمترین وزن مولکولی در مقایسه با تمام آنتی‌بیوتیک‌های شناخته شده این امکان را به فوزباک می‌دهد که بیشترین و سریع‌ترین انتشار و نفوذ را در تمام بافت‌های بدن به‌خصوص اندام‌هایی که خون‌رسانی ضعیفی به آنها می‌گردد، مانند مفاصل، مغز استخوان و آبسه‌ها داشته باشد.

بیشتر بدانیم:
مشخصات و ترکیبات فوزباک

نظر به درگیری گله‌های مرغ مادر با بیماری‌هایی مانند کلی‌باسیلوز، سالمونلوز، عفونت‌های باکتریایی کیسه‌های هوایی، لنگش‌های استافیلوکوکی، بامبل‌فوت و ...، فوزباک با دز روزانه ۱۶۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن پرنده به مدت ۳ تا ۷ روز بهترین انتخاب برای قاطع‌ترین درمان می‌باشد.

درمان در گله های مرغ مادر
مواد مصرف دز برحسب
میلی‌گرم / کیلوگرم وزن بدن
طول دوره درمان زمان توصیه شده
درمان عفونت‌های باکتریایی ۱۶۰ میلی‌گرم ۵ تا ۷ روز به محض مشاهده علائم بیماری
درمان سی‌آردی کلی
(به‌همراه یک ماکرولید برای درمان مایکوپلاسما)
۱۶۰ میلی‌گرم ۵ روز به محض مشاهده علائم بیماری
برنامه درمانی لنگش استافیلوکوکی ۱۶۰ میلی‌گرم ۷ روز به محض مشاهده علائم لنگش
وپس از دریافت نتیجه تست آنتی‌بیوگرام

نتایج آماری حاصل از مصرف فارمی نشان می‌دهد که گله‌های مرغ مادر درمان شده توسط آنتی‌بیوتیک فوزباک در مقایسه با دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها نتایج زیر را ارائه می‌نماید:

• درمان سریع و قاطع

• کاهش سریع تلفات طی ۴۸ ساعت پس از شروع مصرف

• کاهش میزان مرگ ومیر

• افزایش تولید

• افزایش هچ

• پایداری بیشتر در پیک تولید

کنترل بار میکروبی و افزایش راندمان تولید در گله‌های مرغ مادر

عملکرد گله‌های مرغ مادر به میزان قابل توجهی تحت تاثیر عوامل مختلف ازجمله مدیریت، وضعیت سلامت گله و آب و هوا قرار دارد.

در جهت کنترل و ارتقاء سلامت گله و با دانستن و موردنظر قرار دادن موارد ذیل با استفاده از فوزباک می‌توان به بهترین نتایج در گله‌های مرغ مادر دست یافت:

• اگرچه دستگاه گوارش جوجه‌های تازه از تخم خارج شده استریل می‌باشد، لیکن باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی به‌ویژه کلی‌فرم‌ها، کلستریدیاها و استرپتوکوک‌ها به‌سرعت در آن استقرار می‌یابند که این امر صرف نظر از بروز بیماری، در عدم یکنواختی وزن کله در سنین بالاتر بسیار موثر است.

با توجه به اینکه مهم‌ترین نکته در پرورش مرغ مادر، یکنواختی گله در سنین پرورش است؛ لذا مصرف فوزباک با دز ۱۶۰ میلی‌گرم جهت پاکسازی روده‌ها و افزایش هماهنگی و یکنواختی وزن و به محض ورود جوجه‌ها به سالن توصیه می‌گردد.

• در طی دوران انتقال، مرغان مادر تحت استرس قرار می‌گیرند؛ لذا فرصت خوبی برای رشد به باکتری‌های مضر داده می‌شود. این امر باعث بروز بیماری‌هایی چون وبای مرغان (پاستورلا مولتی‌سیدا)، عفونت کریزا (هموفیلوس پاراگالیناروم) و بسیاری دیگر از عفونت‌ها می‌شود.

مصرف فوزباک با دز ۸۰ میلی گرم (نصف دز درمانی) در این دوره جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌های میکروبی ایجادشده، توصیه می‌گردد.

• آغاز دوران تولید استرس‌زا و مستعدکننده تکثیر باکتری‌های مضر می‌باشند؛ لذا مصرف فوزباک با دز ۸۰ میلی‌گرم (نصف دز درمانی) یک هفته قبل از شروع تولید به‌علت کنترل عفونت کیسه هوایی، تخمدان‌ها و متعاقبا انتقال باکتری به تخم‌مرغ تولید شده، باعث بهبود درصد تولید و درصد هچ گله می‌گردد.

• در پیک تولید میزان سوخت وساز بدن پرنده بسیار بالا بوده و سبب استرس فراوان و تضعیف سیستم ایمنی می‌گردد؛ لذا شرایط برای رشد باکتری‌های مضر در سیستم گوارش پرنده فراهم می‌شود که می‌تواند سبب عدم دستیابی پرنده به پیک تولید بالاتر، عدم ماندگاری مناسب در پیک و حتی بروز عفونت‌های باکتریایی گردد.

مصرف فوزباک با دز ۸۰ میلی‌گرم (نصف دزدرمانی) یک هفته قبل از پیک تولید موجب رسیدن گله به حداکثر پیک تولید، ماندگاری بهتر در پیک و کنترل عفونت‌های باکتریایی می‌گردد.

نتایج آماری به دست آمده از اجرای متداوم برنامه‌های کنترل و بهبود عملکرد فوق در گله‌های مرغ مادر، ابزاری جهت رسیدن به نتایج ذیل می‌باشد:

• درمان سریع و قاطع بیماری‌های باکتریایی

• بهبود ضریب تبدیل غذایی

• کاهش تلفات در طی دوره

• دستیابی به حداکثر پیک تولید

• پایداری بیشتر در حداکثر پیک تولید

• افزایش میزان هچ

برنامه‌های کنترل بار میکروبی و افزایش راندمان تولید در گله‌های مرغ مادر
نام برنامه دزبرحسب
میلی‌گرم/کیلوگرم وزن
طول دوره درمان زمان توصیه شده
برنامه پذیرش جوجه یکروزه ۱۶۰ میلی‌گرم ۷ روز از 1 الی ۷ روزگی
برنامه پشتیبانی دوره انتقال ۸۰ میلی‌گرم ۷ روز در طول هفته انتقال
برنامه پشتیبانی شروع تولید ۸۰ میلی‌گرم ۷ روز یک هفته قبل از شروع تولید
برنامه پشتیبانی پیک تولید ۸۰ میلی‌گرم ۷ روز یک هفته قبل از پیک تولید

موارد مصرف فوزباک

انتخاب اول در درمان بیماری‌های کلی‌باسیلوز، سالمونلوز، لنگش و فلجی استافیلوکوکی، کریزای عفونی، پاستورلوز، لیستریوز، تیفوئید، اسهال سفید باسیلی، ارنیتوباکتریوزیس، انتریت اولسراتیو و نکروتیک، استافیلوکوکوزیس، استرپتوکوکوزیس.

مقدار و مدت مصرف

دز درمانی: روزانه ۱۶۰ میلی‌گرم فوزباک به ازای هر کیلو وزن پرنده به مدت ۳ الی ۷ روز متوالی

نحوه محاسبه مقدار داروی مصرفی و روش مصرف (موارد احتیاط)

1. محاسبه و تهیه میزان فوزباک مصرفی در روز به گرم = متوسط وزن پرنده در آخرین روز درمان (کیلوگرم) × تعداد پرنده × 0/16

2. ابتدا میزان فوزباک موردنیاز در یک روز را در چند لیتر آب ولرم حل نموده و آن را هنگام صبح به آب مصرفی ۸ ساعت اولیه روز (یک سوم آب مصرفی روزانه) اضافه نمایید. بعد از مصرف آب حاوی فوزباک، برای مابقی روز آب تازه وارده سیستم آبخوری نمایید.

٣. در موارد بیماری سی آردی کمپلکس (CRD Coli) که ترکیبی از دو درگیری کلی‌باسیلوز و مایکوپلاسموز می‌باشد، از یک داروی ضدمایکوپلاسما از خانواده ماکرولید مانند: اریترومایسین، تایلوزین، لینکومایسین به همراه فوزباک استفاده می‌گردد.

در این مورد داروی ضد مایکوپلاسما (ماکرولید) بایستی به صورت ۲۴ ساعت در آب استفاده گردد.

جدول راهنمای محاسبه مقدار مصرف فوزباک

(۱۶۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)

جدول راهنمای محاسبه مقدار مصرف فوزباک در درگیری های باکتریایی گله های مرغ مادر

1- میانگین وزن پرنده را در آخرین روز درمان تخمین زده و در سطر افقی مشخص نمایید.

2- تعداد پرونده تحت درمان را در ستون عمودی مشخص نمایید.

۳- عدد موجود در محل تلاقی سطر و ستون، نمایانگر مقدار فوزباک موردنیاز برای درمان در یک روز برحسب گرم می‌باشد.

مثال: برای درمان تعداد ۱۰۰۰۰ پرنده با فرض اینکه میانگین وزن در روز آخر درمان ۱۰۰۰ گرم باشد، روزانه ۱۶۰۰ گرم فوزیاک مورد نیاز است.

برای محاسبه میزان دارو در موارد مصرف ۸۰ میلی‌گرم مقادیر از جدول فوق استخراج و تقسیم بر دو گردد.