لباس یک بار مصرف مخصوص واکسیناسیون

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ واکسیناسیون و یا بازدید‌های فنی کارشناسان از فارم‌ها یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری و کنترل و درمان بیماری‌های واگیر در طیور ودام بوده ولی ورود این پرسنل و بخصوص واکسیناتورها که بطور حرفه‌ای به این کار اشتغال داشته و در فارم‌های متعدد تردد دارند، خود می‌توانند یکی از مهمترین عوامل انتقال اجرام بیماری‌زا در بین این فارم‌ها و شکست بایوسکیوریتی و یا اصطلاحا امنیت زیستی باشند.

در بررسی‌های انجام شده در فارم‌های کشور بیش از ۹۰درصد از فارم‌ها نسبت به رعایت این موضوع بی‌توجه بوده و اصالتا این خود بزرگترین عامل ایجاد بیماری و تلفات و افزایش ضریب تبدیل و افزایش مصرف بی‌رویه دارو و خسارات سنگین متعاقب از آن می‌باشد.

بیشتر بدانیم:
بیوسکیوریتی (BIOSECURITY) یا ایمنی زیست محیطی

در این راستا برای پیشگیری از این امر بسیار مهم که در غالب مواقع اصلاً توجهی به آن نمی‌شود و برای جلوگیری از به هدر رفتن هزینه‌های زیادی که به‌منظور انجام واکسیناسیون و پیشگیری صورت گرفته است، لباس‌های یک بار مصرفی با خصوصیات زیر تولید و پیشنهاد گردیده است:

• با تکنولوژی نانو و با خاصیت ضدمیکروبی و فیلتراسیون کامل اجرام عفونی

• با ضخامت مناسب به جهت عدم استفاده از لباس شخصی توسط پرسنل در زیر این پوشش و عدم ورود لباس‌هایی که دارای بیشترین احتمال آلودگی می‌باشند.

• دارای جیب‌های مخصوص قرارگیری شیشه واکسن و یا وسایل کار و دارای کلاه و ماسک مخصوص و لباس یک تیکه و بدون پوشش کفش بوده و بایستی توجه داشت که برای پیشگیری از پوشیدن مجدد کفش شخصی از جوراب در ساخت این لباس استفاده نشده است و باید دانست که ورود کفش شخصی نیز مانند لباس دارای مخاطره بسیار زیادی می‌باشد.

• اکیدا توصیه می‌شود قبل از ورود هر نوع پرسنل، اعم از خودی و یا کارشناسان مراجعه‌کننده به فارم و یا واکسیناتورها حتما ابتدا این اشخاص لباس و کفش خود را تعویض نموده، دوش گرفته و سپس با لباس وکفش مخصوص فارم، وارد مزرعه گردند.