تأثیر ماده خشک جیره و تولید شیر بر موازنه انرژی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ عامل اصلی مؤثر بر موازنه انرژی پس از زایش دریافت غذاست. طبق مطالعات Villa-Godoy و همکاران بیشتر تغییرات موازنه انرژی با دریافت ماده خشک مرتبط است (0/73 =r) تا تولید شیر (0/25ــ =r).

انتخاب ژنتیکی برای تولید شیر باعث شده است که این میزان از ۴ به 4/5 درصد وزن بدن در اوایل شیردهی برسد. در گله‌های با تولید بالا و انتخاب شده، کاهش وزن هنگام زایمان 9/5 درصد بوده در حالی‌که در گله‌های عادی این کاهش وزن حدود ۶ درصد بوده است.

در مطالعات دیگر نشان داده‌اند که گاوهای کم‌تولید یک گله، باروریشان بیشتر تحت تأثیر موازنه منفی انرژی قرار می‌گیرد. علت این است که در رقابت غذایی با سایر گاوها، DMI کمتری دارند.

بیشتر بدانیم:
اهمیت مصرف ماده خشک در دوره انتقال
مدیریت تغذیه گاوهای شیری

شیردهی و مکیده شدن پستان باعث مهار تخمک‌گذاری می‌شود و علت آن احتمالا مهار LH است. رابطه تولید شیر با درصد آبستنی قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. یکی از دلایل این موضوع، عامل حذف است که در ارزیابی این ارتباط اختلال ایجاد می‌کند.

از یک‌سو دامدار گاوی را که پرتولید است، بیشتر در گله‌اش نگه می‌دارد و از سوی دیگر گاوی که روزهای بازش زیاد شده است، بیشتر احتمال دارد که از گله حذف شود.

این عوامل، ارزیابی اثرات تولید شیر بر باروری را پیچیده‌تر می‌کند. معیار تولید شیر برای ارزیابی موازنه انرژی با پیش‌بینی باروری یک گاو، ارزش زیادی ندارد. گفته می‌شود پایین بودن درصد چربی شیر در اوایل زایمان اثراتی همچون کاهش فعالیت تخمدانی را به‌دنبال دارد.

 Currie و Bauman در سال ۱۹۸۰ چنین برآورد کرده‌اند که گاوی با تولید شیر روزانه، ۳۵ کیلوگرم با چربی اصلاح شده ۴ درصد؛ در ۱۰ روز اول بعد از زایش، برای ۹ کیلوگرم شیر اضافی، ۵۰ کیلوگرم چربی خالص لازم دارد.

بدین‌سان چربی موردنیاز برای تولید ۳۳ درصد از این شیر تولیدی در یک ماهه اول بعد از زایش، از ذخایر چربی بدن تأمین می‌شود. غده پستان از استات و سایر اسیدهای چرب برای تولید شیر استفاده می‌کند.

ضمنا از استان به‌عنوان منبع انرژی هم استفاده می‌کند ولی چربی آزاد شده از ذخایر چربی، خیلی کم برای لیپوژنز استفاده می‌شود و اکثر آن در کبد متابولیزه می‌شود. منبع مهم چربی شیر شیلومیکرون‌های جریان خون است و کبد فقط ۲۵٪ از شیلومیکرون‌ها را تأمین می‌کند. لذا لزوم توجه به میزان ماده خشک دریافتی (DMI) مطرح می‌شود.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
تحلیلی بر تأثیرات موازنه منفی انرژی (NEB) بر باروری و بیماری های متابولیک در گاو شیری