مهمترین وظایف بتائین Betaine چیست؟

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بتائین در متابولیسم انرژی و پروتئین حیوانات و طیور نقش دارد و حتی می‌تواند باعث کاهش سطح متیونین جیره غذایی بدون هیچگونه کاهش عملکرد گردد.

ویژگی ریشه متیل دهی و جایگزینی با اسید آمینه متیونین و کولین:

اگر خاطرتان باشد در سطور بالا گفتیم که این ماده با ارزش دارای سه گروه متیل می‌باشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف این ماده این است که می‌تواند گروه متیل خود را به سایر مواد آلی بدهد که به این عمل، شرکت کردن در واکنش‌های ترانس متیلاسیون می‌گویند.

بنابراین بتائین در متابولیسم انرژی و پروتئین حیوانات و طیور نقش دارد و حتی می‌تواند باعث کاهش سطح متیونین جیره غذایی بدون هیچگونه کاهش عملکرد گردد.

از سویی دیگر کولین برای اینکه توانایی متیل دهی را بدست بیاورد لازم هست تا ابتدا به بتائین تبدیل گردد، از این‌رو بتائین موثرتر و سریع‌تر می‌تواند ریشه متیل مورد نیاز مسیرهای متابولیکی را تامین نماید.

ویژگی ریشه متیل دهی و جایگزینی با اسید آمینه متیونین و کولین

تنظیم فشار اسمزی درون سلولی:

فعالیت اسمولایتیکی بتائین به ویژگی زویتریون و قابلیت حلالیت بسیار بالای بتائین در آب نسبت داده شده است. در این صورت، بتائین به عنوان اسمولایت آلی سازگار با شرایط داخل سلولی یکی از مناسب‌ترین ترکیبات جهت حفظ تعادل اسمزی محیط سلول است.

بتائین تاثیر محافظ اسمزی خود را به‌وسیله تجمع در ارگان‌ها و سلول‌هایی که در معرض استرس‌های یونی غیرآلی و اسموتیک قرار گرفته‌اند ایفا می‌نماید.

تنظیم فشار اسمزی درون سلولی

نقش در متابولیسم کولین:

بدلیل اینکه بتائین در عمده مسیرهای متابولیکی با کولین مشترک می‌باشد و امکان تولید کولین از بتائین فراهم است، بنابراین مصرف بتائین بطور بلقوه‌ای توانایی مقابله با کمبودهای کولین مثل بروز عارضه پروزیس را دارد.

نقش در متابولیسم کولین

نقش در متابولیسم چربی‌ها و تولید انرژی از منشاء اسیدهای چرب:

بتائین به‌دلیل اینکه نقش اساسی در رابطه با تولید کارنیتین دارد، با متابولیسم چربی‌ها رابطه تنگاتنگی دارد.

کارنیتین عامل اصلی انتقال‌دهنده اسیدهای چرب به داخل میتوکندری از غشاء نفوذناپذیر میتوکندری می‌باشد میتوکندری محل اصلی سوخت وساز ترکیبات انرژی‌زا در داخل سلول می‌باشد.

نقش در متابولیسم چربی‌ها و تولید انرژی از منشاء اسیدهای چرب

برای مطالعه کامل این ماله کلیک کنید:
بتائین (Betaine)