گوسفندی که ناراحتی های چشمی دارد

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گوسفندی که ناراحتی‌های چشمی دارد ممکن است به عوارض زیر دچار شده باشد که باید طبق راهنمایی‌ها عمل کنید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

گوسفندی که ناراحتی های چشمی دارد ممکن است که:

الف: فقط به صورت سفیدی قرنیه (کراتیت) باشد در این‌صورت

1- اگر چرخش و عدم تعال واغماء هم داشته باشد لیستریوز است. خبر 3844 بند ۱

۲- اگر ریزش بینی و خارش شدید پوست سر موجود باشد درماتوز است. خبر 3852 بند ۲

ب: فقط به صورت قرمزی ملتحمه چشم باشد در این‌صورت

۳- ممکن است عفونت چشم واگیر گوسفند در اثر کورینه باکتریوم آنزیمیکوم باشد.

درمانی ذکر نشده ولی احتمالا پمادهای حاوی پنی‌سیلین بصورت موضعی موثر باشد.

4- اگر ورم مفصل ولنگش داشته باشد پاستورلوز است. خبر 3842 بند 3

۵- اگر ریزش بینی وریزش بزاق داشته و ادرار منطقع باشد و دانه‌هائی روی بدن دیده شود آبله است. خبر 3848 بند ۵

ج: بصورت سفیدی قرنیه و قرمز ملتحمه باهم باشد در این حالت

۶- اگر ریزش بینی و ریزش بزاق و سرفه داشته باشد و اثری از دانه‌های مزبور نباشد طاعون گاوی است. خبر 3844 بند ۲

۷- اگر عدم تعادل وریزش بینی موجود باشد کمبود ویتامین آ است. خبر 3844 بند 3

۸- اگر ورم مفصل و ورم پستان (کاهش شیر) هم دیده شود بیماری آگالاکسی است. خبر 3842 بند ۲

9- اگر دو حالت فوق نباشد تورم چشم ریکتزیائی است. خبر 3844 بند ۵

د: علائم سفیدی قرنیه و قرمزی ملتحمه موجود نیست و گوسفند کور بنظر می‌رسد در این حالت

۱۰- اگر عدم تعادل و چرخش هم داشته باشد سنوروز است. خبر 3847 بند ۵

11- اگر ریزش بینی و بزاق و چرخش دم موجود باشد بوتولیسم است. خبر 3851 بند 11

۱۲- اگر ریزش بینی لزج موجود و در ماه‌های آخر آبستنی است و تنفس صدادار است کتوز است. خبر 3847 بند ۷ 

۱۳- اگر یبوست و خون‌شاش و کوری موقت یا دائم موجود است تغذیه با شلغم است.

۱۴- اگر تشنج و لرزش و ریزش بزاق دارد و ناراحتی چشمی بصورت کم شدن بینائی است. مسمومیت با سموم کلره است. خبر 3849 بند ۹

۱۵- اگر ناراحتی‌های چشمی موجود و در عین‌حال تب و برنکو پنومونی هم دیده شده است تب کیو است. عامل بیماری ریکتزیائی بنام کوکسیلا بورنتی است و انتقال در اثر تماس انسان و حیوانات و نیز هوا صورت می‌گیرد. جز و بیماری‌های مشترک انسان و دام است.

۱۶- اگر زردی ملتحمه دیده شود تورم کبد است که می‌تواند متعاقب علل مختلف باشد.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
تشخیص عملی بیماری های گوسفند و بز و درمان و پیشگیری آنها