تشخیص مسمومیت با مواد مخدر

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ برای تشخیص مسمومیت با مواد مخدری چون مرفیت و تریاک یا نیکوتین از این روش‌ها استفاده نمایید.

تشخیص شیمیائی مرفین وتریاک

یه عصاره خشک شده نمونه مشکوک چند قطره ازمعرف‌های ذیل بریزید در صورت مثبت بودن رنگ‌های ذکر شده ظاهر خواهد شد.

معرفی فرود: بنفش کم‌رنگ و زودگذر که تبدیل به آبی وسپس سبز و قهوه‌ای می‌شود

باکینگهام: بنفش (معرف اختصاصی)

مارکیز: بنفش متمایل به آبی (قبل از ریختن معرف، ۱ - ۲ میلی‌لیتر اسید کلریدریک غلیظ ریخته و خشک نمائید)

تشخیص شیمیائی نیکوتین

با ریختن چند قطره از معرف پارادی متیل آمینوبنزالدئید در کپسول عصاره خشک شده نمونه رنگ صورتی ظاهر می‌شود.

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی