تشخیص مسمومیت با سیانور

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ 30-50 گرم نمونه امعا و احشا یا خون و یا ادرار را در یک بالن تقطیر بریزید و ۵ گرم اسید تارتاریک یا ۵ میلی‌لیتر اسید سولفوریک و نرمال ومقداری آب تا سیال شدن اضافه کرده و به دستگاه تقطیر متصل نمائید.

لوله آزمایش گیرنده را در یک ظرف یخ قرار داده و تقطیر را تا جمع شدن حدود 5 میلی‌لیتر مایع در لوله گیرنده ادامه دهید.

2/5 میلی‌لیتر از محلول را برداشته و با چند قطره پتاس ۵۰ درصد قلیائی کنید سپس چند قطره از کلرور فریک ۵% و چند قطره سولفات فرو ۱۰ درصد اضافه نمائید درصورت وجود سیانور رنگ آبی به‌علت تشکیل فروسیانور پتاسیم ظاهر خواهد شد.

برای وضوح بیشتر ۲-۳ میلی‌لیتر اسید کلریدریک غلیظ اضافه نمائید. که رنگ آبی پروس ظاهر خواهد شد.

2/5 میلی‌لیتر باقیمانده از محلول تقطیر شده را برداشته و با چند قطره پتاس ۵۰ درصد قلیائی نمائید سپس ۱-۲ میلی‌لیتر اسید پیکریک ۵ درصد اضافه کرده و حرارت دهید. درصورت وجود سیانور بعلت تولید ایزوپورپورات پتاسیم، رنگ قرمز ظاهر خواهد شد.

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی