تشخیص فسفر روی و تالیوم ، جونده کش

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛جهت تشخیص فسفر روی (جونده‌کش) چند راه را می‌توان انجام داد؛

روش الف: ۲۰- ۲۵ گرم امعا و احشا را در بالن تقطیر بریزید و روی آن ۱۰-۲۰ میلی‌لیتر اسید تاتاریک ۵ در صد اضافه کرده و به دستگاه تقطیر وصل نمائید.

حاصل تقطیر را در یک لوله آزمایش که محتوی ۲ میلی‌لیتر نیترات نقره ۱ درصد است و درون ظرف یخ قراردارد جمع‌آوری کنید درصورت وجود فسفر روی، محتویات نیترات نقره سیاه می‌شود.

روش ب: ۵ - ۱۰ گرم امعا و احشا را دریک ارلن مایر بریزید و به‌اندازه ۲ - ۵ میلی‌لیتر اسید تارتاریک ۵ درصد آب مقطر به میزان سیال شدن اضافه کنید ودرب ارلن را بایک چوب پنبه دارای سه سوراخ ببندید.

سه کاغذ صافی آغشته به هریک از محلول‌های ذیل، استات سرب اشباع، نیترات نقره ۱ در صد و کلرور مرکوریک 1 در صد در اسید کلریدریک غلیظ در محل سوراخ‌های چوب پنبه بگذارید درصورت وجود فسفر روی، در نمونه، این تغییرات در کاغذ صافی‌ها ظاهر می‌شود:

کاغذ آغشته به نیترات نقره سیاه می‌شود. استات سرب بدون تغییر مانده و کاغذ آغشته به کلرور مرکوریک زرد رنگ می‌شود.

اگر کاغذ استات سرب سیاه شود دلیل بر فساد و امعا و احشا و وجود گوگرد و SH2 است.

روش ج: درون یک لوله آزمایش 2-5 گرم امعا و احشا بریزید و به آن 5-10 میلی‌لیتر اسید کلریدریک غلیظ اضافه کنید. درب لوله آزمایش را با کاغذ صافی آغشته به کلرور مرکوریک 1 در صد در اسید کلریدریک، بلافاصله ببندید وبا نخ محکم نمائید و به‌مدت 5-10 دقیقه دربن‌ماری جوش قرار دهید درصورت وجود فسفر روی، رنگ کاغذ صافی زرد می‌شود.

تشخیص تالیوم (جونده‌کش)

حجم ادرار یا محلول مشکوک را برداشته و به آن یک حجم محلول 0/4 گرم بیسموتات سدیم در اسید نیتریک ۲۰درصد و یک حجم یدور سدیم ۱۰ درصد اضافه کنید (محلول‌ها بایستی حداکثر ۴-۵ ساعت قبل تهیه شده باشد).

درصورت وجود تالیوم رسوب قرمز آجری ظاهر می‌شود.

تذکر: آتروپین نیز همین رنگ را ایجاد می‌کند اما رسوب حاصل از آتروپین رسوب نارنجی است.

جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی