چرخه زندگی سارکوسیست

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسپروسیست‌های عفونت‌زا ازطریق مدفوع میزبان (سگ، گربه، انسان) خارج می‌شوند، این اسپوروسیست‌ها مملو از اسپروزوایت بوده و پس از خورده شدن توسط میزبان واسط که عمدتاً علفخواران و نشخوارکنندگان (مانند گاو، گوسفند، بز وغیره) می‌باشند، این اسپوروزوایت‌ها به روده وارد شده و از آنجا به بسیاری از بافت‌ها هجوم می‌برند و در اندوتلیال سلول‌های عروق خونی اغلب ارگان‌ها سبب ایجاد حالت شیزوگونی schizogony می‌گردند.

بعنوان مثال در بافت‌هائی مانند کلیه ومغز حالات شیزونت‌ها schizonts قابل تشخیص می‌باشد.

اسپروسیست‌ها درنهایت در عضلات مخطط ایجاد کیست‌های تیپیک Typical cyst می‌کنند، البته لازم به ذکر است که گاه‌گاهی نیز کیست‌ها در مغز تشکیل می‌گردند.

دو ناحیه مجزا در داخل کیست قابل تشخیص و تمیز می‌باشد، ناحیه کناری شامل قسمتی کروی است که میتروسایت Metrocytes نامیده می‌شود که ازطریق جوانه زدن داخلی Internal Budding  یا اندودی‌ژنی Endodygeny تولید دو سلول دختر می‌کند که این‌ها نیز بعد از چند ریپلیکاسیون Replication، برادی زوایت Bradyzoits موزی شکل Banana - shap را ایجاد می‌نمایند.

این برادی زوایت‌ها دارای میکرونمس‌های Micronemes بسیاری بوده و ازلحاظ ساختمانی ماوراء مروزوایت‌های کوکسیدین می‌باشد.

عفونت در میزبان‌هائی توسط هضم کیست‌های عضلانی شامل برادی‌زوایت‌ها، میتروسایت‌ها ونیز شیزونت‌ها اتفاق می‌افتد.

لازم به توضیح است که کیست‌ها موقعی که آزاد قرارگرفته و پاره می‌شوند، سیستوزوایت‌های Cystozoites از آن آزاد می‌گردند که قادر به حرکت می‌باشند.

بعنوان مثال چرخه سارکوسیست کروزی در گاو بطور مختصر چنین است: پس از خورده شدن اسپوروزوایت‌های هاگدار توسط گاو دو نسل شیزونت در سلول‌های اندوتلیال عروق اتفاق می‌افتد، پس از گذشت حدودیک ماه (گاهی 2/5 تا ۳ ماه) کیست‌ها در عضلات مخطط تشکیل می‌گردد، شیزونت‌ها (شامل تکی‌زوایت‌ها Tachyzoites) در اندوتلیال عروق خونی خصوصاً درکلیه ومغز اتفاق می‌افتد و کیست‌ها شامل میتروسایت‌ها و برادی‌زوایت‌ها Bradyzoites در عضلات تشکیل می‌گردد، پس از هضم گوشت آلوده توسط سگ، اووسیست‌ها در سلول‌های اپی‌تلیال روده پدید می‌آید که با دفع اسپروسیست‌های حاوی اسپروزوایتها چرخه ادامه می‌یابد.

بیشتر بدانیم:
توکسوپلاسموز (toxoplasmosis)
بیماری لپتوسپیروز (Leptospirosis)

آشنایی با بابزیوز و بیماری‌های آن

درادامه باید گفت: این انگل انتشار جهانی داشته و شیوع آن در حیوانات مسن‌تر و نیز گاوهای پرواری و خوک‌هائی که از گنداب تغذیه می‌کنند بیشتر است.

گزارش شده است که انتقال متقاطع Cross - Transmission در بین گونه‌های گربه، سگ، خوک و حتی طیور اتفاق می‌افتد.

در مورد کیست‌های بیماری باید اضافه نمود که درصورتی‌که کیست‌ها بزرگ باشند قابل مشاهده اما در صورتی‌که کیست‌ها کوچک‌تر باشند فقط درصورتی قابل‌رویت هستند که در آنها دژنراتیو Degeneration وآهکی شدن Calci fication اتفاق می‌افتد.

در این بیماری لیژن‌های ائوزینوفیلیک میوزایتیس Eosinophilic Myositis بصورت فضاهای دوکی شکل Spindle - shape به‌رنگ متمایل به سبز که اصولاً بهم پیوسته وتشکیل لیژن را می‌دهند که در این حالت شاید قطر آنها به چندین سانتی‌متر برسد.

البته اینکه این لیژن‌ها کاملاً در اثر سارکوسیست‌ها باشند مطلبی نادرست است و شاید ارگانیزم‌های انگلی دیگری نیز سبب پدید آمدن حالت ائوزینوفیلیک میوزایتیس گردند و فقط حالتی شبیه سارکوسپوریدیوس داشته باشد و در بیانی دیگر باید گفت که لفظ سارکوسپوریدویوس با ائوزینوفیلیک میوزایتیس کاملاً مترادف نیست.

در این قسمت بشرح مختصری در مورد برخی گونه‌های مختلف سارکوسیست و تشابهات و مترادفات گونه‌های مختلف خواهیم پرداخت قبل از ورود به بحث ضروری است که بیان کنیم اگرچه این تک‌یاخته دارای گونه‌های متعددی می‌باشد اما بعضی از آنها مستقل نبوده و در اصل با گونه‌های دیگر یکسان می‌باشند.