سارکوسیست در گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این بخش می‌پردازد به گونه‌های مختلف بیماری سارکوسیست درگاو Sarcocystis in Cow.

۱۔ سارکوسیست بوی فیلیز Sarcocystis bovifelis

این گونه مترادف سارکوسیست هیرسوتا S.hirsuta بوده و اولین بار توسط مول در سال ۱۸۸۶ گزارش شده است. سارکوسیست دارای چرخه گربه، گاو می‌باشد، میزبان نهائی گربه اهلی و وحشی Fera cat و اندازه اسپوروسیست از 12/5 میکرون تا 7/5 میکرون می‌باشد.

دروه کمون و یا زمان پیش‌آشکاری  Prepaten، حدود ۷ تا ۹ روز که البته این گونه برای گربه پاتوژن و بیماری‌زا نبوده و تنها بصورت خفیف برای گاو، بیماری‌زا می‌باشد.

انگل غالباً در عضلات مخطط و دربین فیبرهای عضلات بصورت محوری یافت می‌شود.

۲۔ سارکوسیست کروزی Sarcocystis Cruzi

هاسلمین در سال ۱۹۲۶ و لواین ۱۹۷۷ گزارش نمودند که این گونه با S.fusiformis و S.bovicanis مترادف می‌باشد، سگ - گربه - کایوت - راکون - روباه - کفتار بعنوان میزبان‌های نهایی این گونه محسوب می‌گردند.

زمان ایجاد کیست در عضلات مخطط حدود یک ماه بعدار عفونت و گاهی این زمان به 2/5 تا ۳ ماه به‌طول می‌انجامد.

بیشتر بدانیم:
جابجایی بیشتر، بیماری بیشتر
سندرم در گاوها
بیماری‌های شایع در گاو شیری

٣- سارکوسیست هومینیز Sarcocystis hominis

لواین در سال ۱۹۷۷ متوجه شد که این گونه با S.bovihomini مترادف است، انسان، میمون رزوس rhesus monky و شامپانزه Chimpanze میزبان نهائی و قطعی بوده و گاو (Bostaurus) میزبان واسط است.

در انسان دوره پیش آشکاری ۹ تا ۱۰ روز و انداره اسپوروسیست‌ها ۱۵ میکرون تا 9 میکرون است که ازطریق مدفوع خارج می‌شوند، این گونه برای گاو پاتوژن و بیماری‌زا نمی‌باشد.

توضیح اینکه سه گونه‌ای که به شرح آنها پرداختیم از اهمیت بیشتری برای کاربر خوردار بوده و بیشتر در عضلات بویژه عضلات فعال مانند زبان، قلب، دیافراگم ونیز عضلات جوشی یافت می‌شوند.

در اثر عفونت لیژن‌هائی تشکیل می‌گردد که گاهی بصورت تجمعی و Foci درمی‌آیند که از سه یا چهار نقطه مختلف بصورت فضاهای توپر و سفت متمایل به سبز که گاهی حدود ۱۰۰ سانتی‌متر قطر دارند تشکیل می‌گردند.

این گونه‌ها در گاوهای پرواری غالباً و در گاهای شیری ندرتاً مشاهده می‌گردد، احتمال می‌دهند که عفونت با این گونه‌ها در مواردی سبب پدید آمدن میوزایت ائوزینوفیلیک در گاو شود، البته این نکته تاکنون کاملاً به اثبات نرسیده است.

۴- سارکوسیست جیگانتی Sarcocystis gigantae

این گونه با S.Tenella مترادف است، فرانک وهمکاران در سال ۱۹۷۹ گزارش نمودند که این گونه با S.Ovifilis یکسان می‌باشد، همچنین این گونه برای بره‌ها Lambs بسیار پاتوژن وکشنده است.

۵۔ سارکوسیست هیرسوتا Sarcocystis hirsute

مترادف همان S.bovifelis می‌باشد.

۶۔ سارکوسیست موریس Sarcocystis muris

میزبان واسط موش خانگی house mouse و دیگر جوندگان هستند، اندازه کیست‌های این‌گونه در عضلات گاه تا چندین میلی‌متر می‌رسد، اسپوروسیست ۱۲ میکرون طول و ۹ – 7/5 میکرون عرض دارد که ازطریق مدفوع خارج می‌شود، مدارک کافی در مورد بیماری‌زائی و یا عدم بیماری‌زائی این گونه تاکنون بدست نیامده است.