ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

Sarcocystis hominis

سارکوسیست در انسان

سارکوسیست در انسان ۱۳۹۹/۸/۱۹ 10:49:25 AM

این بخش می‌پردازد به بررسی انواع گونه‌های سارکوسیست در انسان Sarcocystis in human.

سارکوسیست در گاو

سارکوسیست در گاو ۱۳۹۹/۸/۱۷ 11:53:29 AM

این بخش می‌پردازد به گونه‌های مختلف بیماری سارکوسیست در گاو Sarcocystis in Cow.

عناوین اصلی