آنژین‌های کلی باسیلی در شترمرغ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ برای جوجه‌هایی که در گرم‌خانه از تخم خارج می‌شوند آنژین‌های کلی باسیلی یکی از بیماری‌های معمول در طول هفته‌های اول زندگی می‌باشد.

یک قدم اساسی جهت ایجاد ایمنی غیرفعال علیه باکتری‌های کلی فرمی و ایجاد گله ایمن استفاده منظم از مدفوع جوجه‌ها در تغذیه شترمرغ‌های تخمگذار در طول مدت تخمگذاری می‌باشد. تنها از این طریق است که پادتن‌های مادری ایجاد شده در خون شترمرغ‌ها از طریق زرده به جوجه‌ها منتقل می‌شود. استفاده از واکسن جهت پیشگیری از وقوع این بیماری موفقیت‌آمیز نمی‌باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر خبر «شترمرغ، عفونت و بیماری‌ها» را مطالعه فرمایید.