مشخصات کیفی محصول PL-68

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ باتوجه به ترکیبات شیمیایی ارائه شده در جدول ۱ و شکل 1، PL-68 حاوی سطوح بالایی از پروتئین با منشاء گیاهی است که تامین‌کننده حداقل ۷۲٪ و پروتئین خام می‌باشد. (گزارشات حاصل از سیستم ارزیابی NIR نشان داده است که حداقل مقدار پروتئین خام این محصول برابر ۷۶% می‌باشد).

علاوه بر اینکه این محصول حاوی سطوح بالایی از پروتئین می‌باشد، دربردارنده سطوح مناسبی از اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز کلیه حیوانات مزرعه‌ای هست.

باتوجه به جدول زیر، کاملا مشهود است که اسیدهای آمینه حیاتی ترئونین، ایزولوسین، والین و آلانین در حد بسیار مناسبی واقع شده است و ازطرفی نسبت ترئونین به سطح پروتئین خام در این محصول بالاتر از سایر منابع پروتئینی رایج می‌باشد.

PL-68 زنظر مقدار انرژی قابل سوخت وساز نیز توانایی رقابت با منابعی همچون کنجاله سویا و پودر گوشت و استخوان را دارد که منشاء گرفته از سطوح بالای مواد آلی همچون چربی در این محصول می‌باشد.

جدول1: مقایسه ترکیبات شیمیایی PL-68 با سایر اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور آبزیان

مقایسه ترکیبات شیمیایی PL-68 با سایر اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور آبزیان


شکل 1: مقایسه الگوهای اسیدهای آمینه PL-68 با سایر اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور و آبزیان

مقایسه الگوهای اسیدهای آمینه PL-68 با سایر اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور و آبزیان
 

ارزیابی ارزش غذایی PL-68

• ظرفیت بافری پایین

• منبعی غنی از پروتئین

• الگوی جالب‌توجه اسیدهای آمینه تامینی در مقایسه با سایر اقلام خوراکی

• تحریک سیستم ایمنی بواسطه داشتن نوکلئوتیدها و پپتیدوگلیکان‌ها

• خوش‌خوراکی جیره‌های غذایی حاوی PL-68 بدلیل سطوح بالایی از گلوتامیک اسید و گلوتامات و همچنین بتائین.

• قابلیت پایداری بواسطه شرایط خاص تخمیر. 

• مزایایی اقتصادی پایدار بنا به دلایل زیر:

۱. قیمت واحد پروتئینی PL-68  نسبت سایر منابع پروتئینی بسیار رقابتی می‌باشد.

٢. این محصول سطوح بالایی از اسیدهای آمینه ال‌ترئونین، ال - والین، ال - ایزولوسین را دارد، و از نظر اقتصادی زمانی که PL-68 با سایر منابع پروتئینی همچون کنجاله سویا، کنجاله تخم آفتابگردان، کنجاله منداب و یا پودر گوشت و استخوان مقایسه می‌گردد، بسیار ارزشمند است. واضح است که هر دوی این عوامل تضمین‌کننده سود نهایی تولیدکننده می‌باشد.

بیشتر بدانیم:
نقش پروبیوتیک‌ها در تغذیه دام و طیور
مزایای استفاده از مکمل پودر چربی محافظت‌شده امگا-۶ در دام

شرکت اینتراکو برای PL-68 راهنمای مقادیر مصرف براساس نوع حیوان و مرحله رشد بشرح زیر ارائه کرده است:

طیور
جوجه‌های گوشتی (مرحله آغازین و رشد) و دوران پرورش پولت‌ها حدود ۲ الى 3٪ از جیره نهایی
جوجه‌های گوشتی (مرحله پایانی) و مرغان تخمگذار در ابتدای تولید حدود ۳ الی ۵٪ از جیره نهایی
مرغان تخمگذار و مرغان مادر حدود ۴ الی ۵٪ از جیره نهایی
سایر پرندگان (بوقلمون‌های گوشتی، بلدرچین و اردک و...)
مراحل آغازین و رشد حدود ۳ الی ۴٪ از جیره نهایی
مرحله پایانی حدود ۵ الی ۶٪ از جیره نهایی
آبزیان
جایگزینی حداکثر ۳۰٪ از پودر ماهی با استناد به اینکه کل مقدار پودر ماهی در جیره نهایی برابر ۵۲٪ باشد.
مصرف مقدار پیشنهادی برای آبزیان سبب تامین حداکثر ۱۶٪ کل پروتئین جیره غذایی می‌گردد.
نشخوارکنندگان
(مقادیر گزارش شده وابسته به میزان پروتئین مصرفی روزانه متغییر می‌باشد)
گاوهای شیری و سایر نشخواکنندگان بالغ حدود ۸% از بخش کنسانتره
گاوهای پرواری، گوساله‌ها و بره‌ها حدود ۳ الی ۴% از بخش کنسانتره

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
محصول PL-68 منبع پروتئین و اسید آمینه