روش های تشخیص ورم پستان در گاوهای شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هرچه ورم پستان سریع‌تر پیدا شود، نتیجه درمان بهتر خواهد بود به‌همین دلیل استفاده از فیلتر لخته‌یاب در لاینرها و با اهدای جایزه به کارگر ورم‌یاب به‌جای تهدید کارگر شیردوش توصیه می‌شود.

رنگ آمیزی با رنگ گرم

کمی شیر رقیق شده با آب یا الکل و یا گزیلول را رنگ کرده و بر اساس آن نوع آنتی‌بیوتیک را تعیین می‌کنند. ولی در این روش زنده بودن باکتری مشخص نمی‌شود و بسیاری از موارد که به‌دلیل مرده بودن باکتری نیازی به درمان ندارند (مانند موارد کلی‌فرمی) به اشتباه درمان می‌شوند.

بیشتر بدانیم:
ابزارهایی برای حفظ سلامت پستان گاو
10 راه عملی در کاهش ورم پستان و بهبود کیفیت شیر با صرف کمترین وقت

روش کشت در مزرعه (OFC)

در روش کشت در مزرعه (On farm culture) سعی می‌شود موارد ورم پستان ناشی از گرم مثبت از گرم منفی جدا شود و مواردی که باکتری کشت نمی‌یابد نیز مشخص می‌شود.

موارد خفیف و حتى متوسط گرم منفی و موارد بدون کشت، بدون درمان آنتی‌بیوتیکی و تمام موارد گرم مثبت با آنتی‌بیوتیک درمان می‌شوند.

از آن‌جا که درمان استرپتوکوک‌های محیطی به آنتی‌بیوتیک عمومی نیاز دارد، به این ترتیب نتیجه درمان موفقیت‌آمیزتر است و مواردی که نیاز به درمان ندارند درمان نشده و با کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک هزینه درمان‌ها کاهش می‌یابد و عوارض ناشی از حضور آنتی‌بیوتیک در شیر و در نتیجه بدن دام و انسان کاهش خواهد یافت.

همچنین، امکان انتخاب آنتی‌بیوتیک اختصاصی ضد گرم منفی یا مثبت با تأثیر فراوان‌تر مقدور می‌شود. اساس کار در این روش مانند کشت باکتری در آزمایشگاه است با این تفاوت که سریع‌تر انجام می‌شود و به‌همین دلیل باید از محیط کشت اختصاصی برای کشت گرم منفی و مثبت و در صورت تفکیک استاف از استرپتوکوک استفاده کرد.

برای تفکیک استرپ از استاف می‌توان از آزمایش کاتالاز استفاده کرد. اگر دو یا سه نوع پر گنه جدا شد، آزمایش آلوده فرض می‌شود.

روش کشت در مزرعه در مقایسه با کشت در آزمایشگاه مجهز حدود ٪۸۰ دقیق است (2015 ,Smith). از ۲۰۰ درصد موارد بالینی ورم پستان گرم منفی است که موارد خفیف آن نیاز به درمان با آنتی‌بیوتیک ندارد.

از ۹۰-۱۰ درصد موارد چیزی جدا نمی‌شود. در مجموع این دو حالت که نیاز به درمان آنتی‌بیوتیکی ندارند. ۷۰- ۵۰ درصد موارد ورم پستان را شامل می‌شوند. در موارد بدون درمانی که شیر پس از ۲ تا ۳روز به حالت معمولی برنمی‌گردد، درمان آنتی‌بیوتیکی باید شروع شود.

روش کشت در کلینیک دامپزشکی (IVCC)

روش کشت در کلینیک دامپزشکی (In-veterinary clinical culturing) معمولاً در موارد فوق حاد و به‌ندرت در موارد حاد به‌کار می‌رود.

در این روش، قبل از اقدام به درمان از شیر ورم پستان نمونه تهیه و درمان شروع می‌شود ولی طی ۲۶ ساعت نتیجه کشت در مزرعه نیز آماده می‌شود و اگر لازم بود درمان قطع و یا تعویض می‌شود.