نقش فسفر در دوره انتقال

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به‌طور طبیعی غلظت فسفر پلاسما باید بین 1.3 تا 2.6 میلی‌مول در لیتر یا 4 تا 8 میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد. جهت اینکه مخزن فسفر خارج سلولی حفظ شود، فسفری که منشا داخلی دارد و از راه مدفوع، دفع می‌شود فسفری که با ادرار و شیر از بدن خارج می‌گردد با فسفری که از جیره جذب شده یا از استخوان برداشت می‌شود، جایگزین شود.

در روزهای آخر دوران آبستنی، جنین برای ساخت و شکل‌گیری استخوانی می‌تواند تا حدود 10 گرم فسفر در روز، از مخزن فسفر مادری برداشت می‌نماید. برای رشد حیوان، حدود 0.3 گرم فسفر در هر کیلوگرم از بافت بدن (ماهیچه) ذخیره خواهد شد. به ازای هر کیلوگرم شیری که تولید می‌شود، حدود 1 گرم فسفر از مخزن خارج سلولی، مصرف می‌شود.

میکروب‌های شکمبه اسید فیتیک را هضم می‌کنند، بنابراین بیشتر فسفر پیوند شده فیتات، که 35 تا 70 درصد از فسفر موجود در گیاهان را شامل می‌شود، برای نشخوارکنندگان قابل دسترس می‌باشد.

PTH که در طول دوره‌های تنش کلسیمی، ترشح می‌شود، سبب دفع کلیوی و بزاقی فسفر شده، که ممکن است برای حفظ غلظت طبیعی فسفر خون مضر باشد. PTH می‌تواند غلظت فسفر خون را بالا ببرد چراکه باعث تحریک بازجذب ماده معدنی از استخوان می‌شود.

بیشتر بدانیم:
مونو کلسیم فسفات و اهمیت آن برای دام و طیور
فسفر (فسویت)

پاتوژنز تب شیر

فسفر یکی از عناصری است که نقش خیلی مهمی در پاتوژنز تب شیر دارد، آنچنان‌که افزایش غلظت فسفر باعث افزایش خطر بروز تب شیر می‌گردد. بااینکه حساسیت تنظیم سطوح فسفر به اندازه تنظیم سطوح فسفر به اندازه تنظیم سطح کلسیم نمی‌باشد، اما هردو عنصر با یون‌های فسفات پلاسما ارتباط تنگاتنگی دارند و مستقیماً توسط D3 و به‌طور غیرمستقیم توسط بازخورد منفی کلسیم PTH تنظیم می‌شود. باتوجه به شواهد موجود سطوح بالای فسفر در جیره‌های قبل از زایش ممکن است اثر سوئی بر هموستازی کلسیم داشته باشد.

مقاله کامل را مطالعه فرمایید: دوره انتقال گاوهای شیری