بازده گاوهای بزرگتر بیشتر است یا کوچکتر؟

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در دنیای امروز، بازده تولید شیر اصطلاحی است. بازده خوراکی در اغلب موارد بر اساس کیلوگرم شیر تصحیح شده بر اساس 3/5درصد چربی که به ازای مصرف هر کیلوگرم ماده خشک تولید می‌شود، محاسبه می‌گردد. بسیاری از افراد با این روش ساده محاسبه برای بهاربند گاوها آشنا هستند، در حالی‌که بازده خوراک گاوهای شکم اول باید 1/7 و بازده خوراک کل گله بیش از 1/5 محاسبه شود.

متخصصین برای ایجاد سوددهی طولانی مدت در گاوداری‌ها روی بازده خوراکی در طول عمر گاو تمرکز کرده‌اند که این بازده خوراکی، درصد مصرف انرژی خوراک در طول عمر گاو است که به تولید شیر، رشد گوساله یا افزایش بافت بدنی تبدیل می شود و بر اساس نرخ رشد تلیسه، بازده تولیدمثلی و طول دوره خشکی محاسبه می‌شود.

در یک مدل، بازده خوراکی را در طول عمر گاوی را ۹۹۷۹ کیلوگرم شیر در سال تولید می‌کند 20درصد و بازده خوراکی را در طول عمر گاوی که 14.968 کیلوگرم شیر در سال تولید می‌کند ۲۳ درصد تخمین زد.

البته، بازده خوراکی در طول عمر گاو در گاوداری‌هایی که سن اولین زایش آنها کم است، دوره خشکی کوتاه‌تری دارند، نرخ آبستنی خوبی دارند و ماندگاری بیشتری در گله دارند، بهبود می‌یابد. متاسفانه محاسبه این بازده خوراکی برای تک‌تک گاوداری‌ها سخت و پیچیده است.

در طی دهه گذشته، بازده خوراکی را در طول عمر گاو در گاوداری‌های آمریکا عمدتا به علت بهبود تولید شیر هر گاو دوبرابر شده است. هنگامی که تولید افزایش می‌یابد. سهم کمتری از مواد مغذی مصرف شده توسط گاو در جهت رشد و عملکردهای نگهداری از قبیل راه رفتن، تنفس و متابولیسم مصرف می‌شود ولی متأسفانه، اثرات مثبت ناشی از کاهش انرژی نگهداری برای گاوهای بسیار پرتولید امروزی ناچیز است. بنابراین، لازم است که روش دیگری را برای افزایش بهبود بازده گاوهای بسیار پر تولید امروزی (بیش از ۱۴٫۹۶۸ کیلوگرم در سال) جستجو کنیم.

برخی از متخصصان به این نتیجه رسیدند که بازده گاوهای بزرگتر به اندازه بازده گاوهای کوچکتر از همان نژاد نیست. بررسی‌های انجام شده روی گاوهای هلشتاین نشان داد که گاوهای بزرگ‌تر الزاماً شیر بیشتری تولید نمی‌کنند.

محاسبان نشان دادند که بازده خوراک در طول عمر گاو با افزایش وزن بدن کاهش می‌یابد. گاوهای بزرگ‌تر برای رسیدن به اندازه بلوغ و همچنین، برای تامین نیاز نگهداری به خوراک بیشتری نیاز دارند که می‌تواند هزینه‌بر باشد.

بیشتر بدانیم:
مقایسه بازدهی گاوهای شیری نژاد جرزی و هلشتاین

گاو نژاد هلشتاین (holstein)
گاوهای شاد، شیر مغذی‌تری تولید می‌کنند

تمام مطلب را بیان نمی‌کند

متاسفانه، محاسبات ساده بازده خوراک کل مطلب را بیان نمی‌کند. مذاکرات انجام شده درمورد بازده خوراک با این فرض آغاز شد که هزینه تمامی جیره‌ها به ازای هر کیلوگرم یکسان است ولی در عمل این یک مورد نادر است. هر دو مورد محاسبه بازده خوراک و بازده خوراک در طول عمر گاو، هزینه هر کیلوگرم ماده خشک مصرف شده توسط گاو را درنظر نمی‌گیرند.

همچنین، این شاخص‌ها مشخص نمی‌کنند که انرژی خوراک از کجا تهیه می‌شود، در گاوداری تولید می‌شود یا خریداری می‌شود؟ در صورتی که گاوها مقدار زیادی از جیره‌های با مواد مغذی کمی را که حاوی علوفه با قابلیت هضم بالاست مصرف کنند، بازده محاسبه شده خوراک کاهش می‌یابد، اما این جیره می‌تواند دارای بازده بالا و یک موفقیت مطلوب باشد.

در گاوداری‌های درجه یک دارای گاوهای هلشتاین بزرگ با میانگین وزن بلوغ بیش از 725/7 کیلوگرم، یک متخصص تغذیه در مناطقی که علوفه با قابلیت هضم‌پذیری بالا کشت می‌شد، مشاهده کرد که این علوفه برای گاوهای بزرگ که می‌توانند مقدار زیادی فیبر علوفه‌ای را بخورند و هضم کنند، دارای مزیت است.

هنگامی که جیره‌ها با درصد بالایی از فیبر علوفه‌ای و غلات کمتر موازنه می‌شوند، سلامت شکمبه در اغلب موارد بهبود می‌یابد و هزینه هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی کمتر می‌شود. در صورتی که بتوان فیبر فیزیکی موثرتر را با جیره حاوی مواد مغذی کمتر ترکیب کرد. نرخ عبوری ذرات کوچک غلات می‌تواند کاهش یابد و هضم‌پذیری جیره بهبود یابد.

با استفاده از قیمت‌های رایج علوفه و خوراک، جیره‌های معمول مناطق شمال شرقی آمریکا را برای گاوهای 612/3 کیلوگرمی و ۷۰۳ کیلوگرمی تهیه کردند که هر دو روزانه 45/3 کیلوگرم شیر تولید کردند، مقدار تخمین زده شده ماده خشک مصرفی، شاخص‌های مواد مغذی و هزینه‌های در مورد جیره در جدول ۱ نشان داده شد. تخمین زده شد که گاوهای بزرگتر ماده خشک بیشتر و فیبر علوفه‌ای بیشتری مصرف کردند و درنتیجه هزینه‌های خوراک کمتر شد.

جدول ۱- مقایسه جیره گاوهای هلشتاین 612 کیلوگرمی و ۷۰۳ کیلوگرمی که در روز 45 کیلوگرم شیر تولید می‌کند 

  گاو 612 کیلوگرم گاو 703 کیلوگرم
شیر تولیدی تخمین زده شده (کیلوگرم در روز) 45/3 45/3
چربی شیر تخمین زده شده (درصد) 3/6 3/6
پروتئین واقعی شیر تخمین زده شده (درصد) 3/1 3/1
شیر تصحیح شده بر اساس چربی 3/5 درصد
تخمین زده شده (FCM) (کیلوگرم در روز)
46/13 46/13
بازده خوراک تخمین زده شده
(کیلوگرم بر FCM 3/5 درصد در کیلوگرم برDMI)
0/82 0/78
مصرف ماده خشک (کیلوگرم در روز) 25/28 26/7
درصد علوفه جیره 55 61
درصد NDF علوفه جیره 23/15 25/73
NDF علوفه جیره (کیلوگرم در روز) 5/8 6/8
مصرف  uNDF240om
)درصد وزن بدنی)
0/35 0/35
مصرف uNDF240om
)کیلوگرم در روز)
2/15 2/42
مصرفUNDF30om
)درصد وزن بدنی)
0/44 0/44
مصرف uNDF30orn
)کیلوگرم در روز(
2/66 3/1
pHشکمبه تخمین زده شده 6/27 6/36
پروتئین خام (درصد( 17/50 17/22
NFC  (درصد) 43/05 41/75
نشاسته (درصد) 27/01 24/092
چربی (درصد) 4/24 3/52
پروتئین میکروبی شکمبه تخمین زده شده (گرم در روز) 1/424 1/536
پروتئین میکروبی شکمبه تخمین زده شده درصدMP 49 52
هزینه غلات روزانه برای هر گاو 5/80 دلار 5/18 دلار
کل هزینه روزانه برای هر گاو 8/51 دلار 8/22 دلار
کل هزینه به ازای هر 0/45 کیلوگرم ماده خشک در روز 0/15 دلار 0/14 دلار


سوال‌های صحیح را بپرسید

لازم است بدانید که هیچ نوع ارزیابی نمی‌تواند بازده دقیق گاوداری شما را به‌طور کامل بیان کند. بنابراین، مصرف ماده خشک را اندازه‌گیری کنید و بازده خوراک گاوداری خود را محاسبه کنید. بهبود بازده خوراک در طول عمر گاو را در گله خود از طریق انتخاب ژنتیکی بهبود دهید اما محاسبه بازده اقتصادی را فراموش نکنید.

آیا شما باید گاوهای بزرگتر داشته باشید یا کوچکتر؟ بستگی به گاوداری دارد.

در حال حاضر، سطح تولید و راهکارهای شما برای کسب درآمد در آینده چیست؟ شیوه مدیریتی و ساختمان‌های خود را در حال حاضر و در آینده مورد توجه قرار دهید.

آیا شما از لحاظ اقتصادی توانایی پرورش علوفه‌های هضم‌پذیر را دارید؟ یا بهتر است از مزیت نهاده‌های محلی و غلات ارزان قیمت بهره‌مند شوید. برای مصرف فیبر علوفه‌ای بالا خود را در مضیقه قرار ندهید.

این سوال‌ها، سوال‌هایی هستند که باید توسط گاودار و مشاوران گاوداری‌ها پاسخ داده شود .


منبع: دنیای کشت و صنعت