کشت مدفوع ، اسپرولاسیون ، هاگ‌دار شدن

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسپرولاسیون نوئوسیست یک مرحله تکاملی است که در داخل اووسیست صورت می‌گیرد. در مدفوع تازه دفع شده اووسیست گونه‌های مختلف کوکسیدیا ممکن است شبیه هم باشد. باوجوداین با اسپوردار شدن اووسیست‌های کوکسیدیاهای جنس ایمریا را از جنس ایزوسپورا و همچنین گونه‌های مختلف آنها را به‌سادگی می‌توان ازهم جدا کرد. یک توئوسیست کاملاً اسپوردار ایمریا چهار اسپوروسیست دارد. در حالی که توئوسیست اسپوردار ایزوسپورا دو اسپوروسیست دارد.

تعداد اسپوروزوئیت در اووسیست اسپوردار هر دو جنس هشت عدد است. جهت تشخیص گونه علاوه بر اندازه و شکل اووسیست اسپوردار نشده و اووسیست اسپوردار، زمان اسپوریلاسیون (مدت زمانی که ۵۰٪ اووسیست‌ها در دمای مشخص اسپوریله می‌شوند) و فاکتورهایی مانند اندازه اسپوروسیست و اسپوروزوئیت، جسم باقی‌مانده اووسیست، جسم باقی مانده اسپوروسیست و داشتن دریچه اهمیت دارد.

بیشتر بدانیم:
راه‌حلی برای ازبین بردن کک‌ها

روش آزمایش

• به‌منظور اسپوریله کردن اووسیست با مثبت بودن آزمایش ازنظر آلودگی با اووسیست کوکسیدیا (در آلودگی بیشتر به اووسیست نتیجه بهتری به‌دست می‌آید). ۲۰ـ۱۰ گرم از نمونه مدفوع تازه را در پتریدیش قرار داده و به آن ۶۰ سی‌سی از محلول بی‌کرومات پتاسیم 2/5٪  اضافه کنید و با کاردک به خوبی مخلوط کنید.

• مخلوط را چند روز در دمای آزمایشگاه یا انکوباتور با درجه حرارت ۲۸ درجه سانتی‌گراد قرار داده و هر روز با چرخاندن پتریدیش و یا هوادهی یا پیپت به اووسیست‌ها هوادهی کنید.

• در زمان‌های مشخص با برداشت نمونه با روش شناورسازی با روش رسوبی (در صورت آلودگی شدید مدفوع با اووسیست، با روش مستقیم) نمونه را آزمایش کنید.

• پس از اسپوریله شدن اووسیست‌ها زمان اسپورریلاسیون را به‌دست آورید.


برای مطالعه دیگر قسمت‌های این مقاله کلیک کنید:

تشخیص بیماری انگلی طیور