روش آزمایش مستقیم

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ شناسایی تخم کرم‌ها و اووسیست کوکسیدیاها با استفاده از روش گسترش مستقیم قابل انجام است. در این روش گسترش مدفوع رقیق شده و گسترشی نازک در زیر میکروسکوپ آزمایش می‌شود.

آزمایش مستقیم میکروسکوپی مخاط روده در مورد پرندگان مرده استفاده می‌شود. در این روش، مراحل داخل و خارج سلولی کوکسیدیاها، سایر تک یاخته‌ها، نماتودهای کوچک (مانند کاپیلاریاها)، ترماتودهای کوچک، سستودها و اسکولکس سستودها مشخص می‌شود.

لام و لامل، میکروسکوپ، قیچی مواد لازم انجام این آزمایش هستند.

بیشتر بدانیم:
Cryptosprodiosis ، بیماری خفته صنعت طیور

روش آزمایش:

• مقدار کمی مدفوع را بر روی لام قرار دهید.

• چند قطره آب به آن اضافه کنید و آن را خوب هم بزنید.

• یک لامل بر روی آن بگذارید.

• لام را در زیر میکروسکوپ قرار دهید و نمونه را آزمایش کنید. اگر مخاطات را آزمایش می‌کنید، خراش عمقی با یک انتهای لام ایجاد کنید. مواد به‌دست آمده را به شکل لایه نازکی بر روی لام دیگر پخش کنید و بر روی آن یک لامل قرار دهید.

• نمونه را با بزرگ‌نمایی ۱۰۰ـ۱۰× آزمایش کنید.

توجه: این روش یک روش کمی است و در زمانی که آلودگی به تخم نماتودها، نوئوسیست کوکسیدیاها زیاد باشد و قابل استفاده است، در این روش، آلودگی به تخم سستودها و ترماتودها نیز مشخص می‌شود.


برای مطالعه دیگر قسمت‌های این مقاله کلیک کنید:

تشخیص بیماری انگلی طیور