فرم تناسلی مایکوپلاسما

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تزریق تجربی مایکوپلاسما بداخل رحم سب سالپنژیت، آندومتریت و سالپنژو پریتونیت به‌همراه چسبندگی تخمدان‌ها می‌شود. تلقیح اسپرم آلوده به مایکوپلاسما سبب کاهش میزان آبستنی می‌شود. اسپرم‌های آلوده تعداد کمتری جنین تولید می‌نمایند.

بیشتر بدانیم:
مزایا و معایب تلقیح مصنوعی گاو

عامل بیماری را از مایع آمنیوتیک و از گوساله‌های تازه متولد جدا نموده‌اند که مبین انتقال عمودی آن می‌باشد. همچنین عامل بیماری را از جنین‌های سقط شده نیز جدا نموده‌اند. آلوده نمودن تجربی غلاف پنیس در گاوهای نر سبب وزیکولیت می‌گردد. در برخی از گاوداری‌ها اسپرم آلوده مهمترین راه انتقال می‌باشد.

همه‌گیری‌هایی از ماستیت‌های مایکوپلاسمایی را پس از تلقیح اسپرم آلوده گزارش نموده‌اند.


برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

مایکوپلاسموزیس در دام