سقط در آگالاکسی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مایکوپلاسماها در کلاس Mullicutes قرار گرفته‌اند. در این کلاس 5 جنس قرار گرفته است:

Mycoplasma ،Ureaplasma ،Acholeplasma ،Anaeroplasma  و  Asteroplasma

از این‌ها فقط مایکوپلاسم و اوروپلاسم برای حیوانات بیماری‌زا هستند.

میکوپلاسماها دیواره سلولی نداشته و فقط غشاء سلولی دارند. مایکوپلاسماها در نشخوارکنندگان کوچک بیماری‌های متعددی ایجاد می‌کنند.

ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Contagious Agalactia ،Contagious Agalactia Syndrome

Ovine Nonprogressive Pneumonia، Contagious Caprine Pleuropneumonia

Keratoconjunctivitis; Reproductive problem(abortion ; granular

Vulvovaginitis ; Balanoposthitis and Vulvovaginitis

بیشتر بدانیم:
بیماری آگالاکسی (Mycoplasma agalactiae)
واکسن آگالاکسی

آگالاکسی

بیماری آگالاکسی با تلفات بلایی همراه نیست اما واگیری بین 30 تا 60درصد دارد. بیماری با کاهش یا قطع تولید شیر و گاهی سقط همراه است. درموارد شدید سبب مرگ 40 تا 70 درصدی بره و بزغاله‌ها می‌شود.

عامل بیماری از راه استنشاقی، داخل پستانی و زخم‌های جلدی انتشار می‌یابد. عامل بیماری بیشتر از راه وسایل شیردوشی و دست آلوده شیردوشان منتقل می‌شود.

علاوه بر ماستیت اولیه مایکوپلاسما آگلاکتیه می‌تواند علائم دیگری نظیر آرتریت، کراتوکنژنکتویت، سپتی سمی و پنومونی ایجاد نماید که به این حالت contagious agalactia syndrome گویند.

بیماری وقتی تشخیص داده می‌شود که 3 علامت ماستیت، آرتریت و کراتوکنژنکتویت وجود داشته باشد.

سقط در آگالاکسی

سقط بخشی از سندروم کلینیکی می‌باشد و بیشتر در بزها و کمتر در گوسفند دیده می‌شود. عامل بیماری را از کوتیلودون‌ها، مفاصل، مغز و خون قلب جنین‌های سقط شده می‌توا یافت. عامل بیماری را همچنین از نواحی Vaginal fluid, uterus, uterine fluid, pharyngeal lymph node, axillary lymph node, carpal joint, trachea, tonsils, and external ear canals بزهای سقط شده جدا نمود.

ورود مایکوپلاسما به خون (mycoplasmamia) سبب انتشار آن به ارگان‌های مختلف می‌شود.

انتقال و پاتوژنز مایکوپلاسما

انتقال و پاتوژنز مایکوپلاسما

درمان آگالاکسی

از داروهای زیر می‌توان برای درمان استفاده نمود:

Tetracycline،  macrolide، clindamycin، florfenicol، tylosin، tiamulin، tilmicosin  و fluoroquinolone

فلورکینولون‌ها به‌ویژه انروفلوکساسین چون پس از مابولیزه شدن به ciprofloxacin تبدیل می‌شوند، کمتر مقاومت دارویی در آنها دیده می‌شود. در مناطق آندمیک واکسیناسیون سالانه به پیشگیری بیماری کمک می‌کند.

برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند