روش‌های خشک کردن گاو شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ دوره‌ی استراحت گاوهای شیری به‌منظور آماده شدن برای تولید بهینه در دوره‌ی بعدی را «دوره خشکی» گویند. برنامه‌ریزی برای خشک کردن گاوهای شیری باید حداقل دو هفته پیش از خشک کردن آن‌ها انجام شود. 

بیشتر بدانیم:
مدیریت تغذیه گاوهای خشک
دوره خشکی و close up در گاو شیری باردار
تاثیر مصرف چای در گاو بر تولید شیر

• با تغییر جیره غذایی می‌توان میزان تولید شیر را به سرعت کاهش داد.

• کاهش ماده‌ی خشک مصرفی یا کاهش دانسیته‌ی انرژی جیره، سبب کاهش تولید شیر می‌شود.

• کاهش آهسته‌ی محتوای انرژی جیره و خوراندن جیره‌های با فیبر بالا موجب کاهش مواد مغذی در دسترس جانور برای تولید شیر شده و بدین ترتیب با روندی مناسب، تولید شیر (بدون بروز تنش در گاو) کاهش می‌یابد.

• کاهش یا حذف دانه‌ها از جیره و جایگزینی یونجه با علوفه‌ی غلات معمولاً روش مناسب می‌باشد.

• کاهش مصرف کنسانتره به کمتر از ۲ کیلوگرم به ازای هر سر گاو و قطع آن سه روز پیش از آخرین شیردوشی روشی عملی در این رابطه می‌باشد.

• بهتر است مقادیر نامحدودی جیره‌ی با کیفیت پایین و کم‌ارزش (مانند کاه) برای رفع احساس گرسنگی گاوها در اختیار آن‌ها قرار داده شود.

• کاهش مقدار خوراک سبب ایجاد احساس گرسنگی در گاو و بروز رفتارهای غیرطبیعی مانند خوردن مواد غیرخوراکی یا حتی سمی شود. دسترسی گاو به خوراک کم‌کالری با فیبر بالا مانع بروز چنین رفتارهایی می‌شود.

• در برنامه خشک کردن گاوها به‌هیچ‌وجه نباید دسترسی آن‌ها به آب را محدود کرد، زیرا محدودیت آب سبب بروز اختلال در متابولیسم بدن و آزار جانور می‌شود.

• درصورتی‌که مقدار تولید شیر به کم‌تر از ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در روز رسید، می‌توان به‌طور ناگهانی شیردوشی را قطع کرد.

منبع: دامدار برتر