تأثیر پروتکسین در کاستن از استرس گرمایی در مرغ‌های گوشتی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هدف از این آزمایش کاستن از استرس گرمایی در مرغ‌های گوشتی از راه مکمل غذایی پروبایوتیک دارای لاکتوباسیلوس و مانان اولیگوساکارید (پری‌بیوتیک) است.

مکان انجام آزمایش فارمی:  بخش‌های فیزیولوژی، انگل‌شناسی، آناتومی و بافت‌شناسی، و بخش تریوژنولوژی در دانشکده دامپزشکی و علوم دامی، لاهور، پاکستان.

• انجام آزمایش در ماه مه سال 2010 

مواد و روش انجام آزمایش:

- 250 جوجه گوشتی یک روزه (نژاد هوبرد)

- طول دوره آزمایش 42 روز

گروه‌های زیر آزمایش:

-  گروه شاهد

-  گروه با استرس گرمایی از 22 تا 42 روزگی

- گروه با استرس گرمایی MOS + 

- گروه با استرس گرمایی + «پروتکسین-Protexin» 

- گروه با استرس گرمایی + « پروتکسین» + MOS

بیشتر بدانیم:
تأثیر استرس یا تنش گرمایی روی تولید مرغداری‌ها (بخش نخست)
مدیریت مرغداری‌ها درهوای گرم (بخش نخست)
تأثیر «لاکتوباسیلوس» بر کاهش چربی در کبد، ماهیچه و لاشه مرغ گوشتی

اندازه‌گیری‌ها:

کورتیزول سرم، هورمون‌های تیروئید، تراکم کلسترول، و تیتر آنتی‌بادی

نتایج به دست آمده:

استرس گرمایی به وسیله سرکوب کار سیستم ایمنی نیز تشخیص داده می‌‌شود. تیتر آنتی‌بادی‌ها برعلیه IBD و NDV در گروه‌های با استرس گرمایی به همراه دریافت مکمل‌ها به گونه‌ای معنی‌دار (0.05>P) از گروه با استرس گرمایی اما بدون مکمل بالاتر بود. (جدول 1)

تأثیر «پروتکسین» در کاستن استرس گرمایی

a-b-ارزش‌ها با حروف نشان‌دار شده مختلف، تفاوت آماری نشان داد‌ه‌اند (0.05>P)

استرس گرمایی سبب افزایش تراوش کورتیزول همراه با کاهش هورمون‌های غده تیروئید (تری یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4)) می‌شود. این هورمون‌ها سوخت و ساز قندها و چربی‌ها را افزایش می‌دهند. آن‌ها باعث تحریک ساختن پروتئین نیز می‌شوند. بنابراین هورمون‌های تیروئید برای رشد طبیعی ضروری هستند.

عفونت و آسیب‌های بافتی ناشی از استرس گرمایی

- در پاسخ به تورم، عفونت و آسیب‌های بافتی ناشی از استرس گرمایی پروتئین C-reactive خون افزایش می‌یابد (جدول 2)

نتایج به دست آمده در جدول 2 نشان داد که در گروه با استرس گرمایی بدون مکمل از تراکم T3 و T4 سرم خون کاسته شد (0.05>P) و تراکم کورتیزول و کلسترول در مقایسه با گروه بدون استرس گرمایی افزایش یافت (0.05>P)

تراکم کورتیزول وکلسترول در گروه‌های استرس‌دار با مکمل، نسبت به گروه استرس‌دار بدون مکمل، پایین‌تر بود (0.05>P) سطح T4 سرم در گروه‌های استرس‌دار با مکمل نسبت به گروه استرس‌دار بدون مکمل بالاتر بود. اما تراکم T3 در گروه‌های استرس‌دار با مکمل تفاوتی با گروه استرس‌دار بدون مکمل نداشت.

نتیجه‌گیری:

افزودن مکمل غذایی با پروتکسین به تنهایی و یا به ویژه همراه با مانان اولیگوساکاریدها (پری‌بیوتیک)، می‌تواند برخی از اثرات ویران‌گر استرس گرمایی دوره‌ای را در مرغ‌های گوشتی کاهش دهد.

منبع: نیکوتک

H.Rehman،M.Aleen ، H.Zaneb ، K.Ashraf ، M.S.Yousaf ، A.ljaz ، M.u.Sohail

89 : 1934-1938 مجله Poultry Science سال 2010