تعیین سن شتر از روی دندان‌ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تعیین سن شتر از روی دندان‌ها کار سختی است شترها تا سن 7 سالگی و لاماها و الپاکاها تا سن 5 سالگی رشد می‌کنند.

شتر دارای 22 دندان شیری و 34 دندان دائمی می‌باشد. شتر بعلت داشتن دو دندان جلوئی در فک بالا از سایر نشخوارکنندگان متفاوت می‌باشد؛ شتر همچنین دارای یک جفت دندان نیش در فک بالا و پایین بوده که برای خرد کردن گیاهان خشبی (چوبی) در غذا بکار می‌رود. در ضمن جفت اول دندان‌های گونه از سایر دندان‌ها جدا و به رنگ تیره می‌باشد.

مقاله کامل را در پرورش شتر مطالعه کنید.

الف) دندان‌های شیری شتر

شتر دارای 22 دندان شیری است که بصورت زیر مرتب شده‌اند.

فک بالا:

یک دندان پیش در هر طرف (2)

یک دندان نیش در هر طرف (2)

سه دندان گونه در هر طرف (6)

فک پایین:

سه دندان پیش در هر طرف (6)

یک دندان نیش در هر طرف (2)

دو دندان گونه در هر طرف (4)

تعیین سن شتر از روی دندان‌های شیری

1- حیوان تازه متولد شده فاقد دندان می‌باشد.

2- یک ماهه:

فک بالا: 2 دندان گونه در هر طرف

فک پایین: یک دندان گونه در هر طرف (2)

یک دندان پیش در هر طرف (2)

3- سه ماهه:

فک بالا: یک دندان نیش وسه دندان گونه در هر طرف (8)

فک پایین: سه دندان پیش ویک دندان نیش ودو دندان گونه در هر طرف (12)

4- شش ماهه:

فک بالا: یک دندان پیش؛ یک دندان نیش؛ سه دندان گونه در هرطرف (10)

فک پایین: سه دندان پیش؛ یک دندان نیش ؛دو دندان گونه در هرطرف (12)

بیشتر بدانیم:
نحوه تعیین سن گاو
تعیین سن گوسفند و بز باتوجه به دندان‌ها

دندان‌های دائمی‌ شتر

شتر دارای 34 دندان دائمی می‌باشد که اندازه آن بزرگتر از دندان شیری بوده و بصورت زیر قرار گرفته‌اند.

فک بالا:

یک دندان پیشین در هر طرف (2)

یک دندان نیش در هر طرف (2)

دندان گونه در هر طرف (12)

فک پایین:

سه دندان پیشین در هر طرف (6)

یک دندان نیش در هر طرف (2)

پنج دندان گونه در هر طرف (10)

تعیین سن شتر پس از یک سالگی

شتر یک ساله:

فک بالا: چهار دندان گونه در هر طرف

فک پایین: سه دندان گونه در هر طرف

شتر دو و نیم ساله:

فک بالا: چهار تا پنج دندان گونه در هر طرف

فک پایین: سه تا چهار دندان گونه در هر طرف

شتر سه ساله:

فک بالا: پنج دندان گونه در هر طرف

فک پایین: چهار دندان گونه در هر طرف

شتر چهار و نیم ساله: در این سن اولین دندان پیشین دائمی ظاهر می‌شود.

شتر پنج ساله: دندان‌های شیری گونه توسط دندانهای دائمی جایگزین می‌شود.

فک بالا: دو دندان دائمی در هر طرف فک بالا

فک پایین: یک دندان دائمی در هر طرف فک پایین

شتر پنج و نیم ساله:

در روی فک پایین بیش از دو دندان دائمی پیشین وجود دارد.

فک بالا: شش دندان دائمی گونه در هر طرف از فک بالا مشاهده می‌شود.

فک پایین: پنج دندان دائمی گونه در هر طرف از فک بالا مشاهده می‌شود.

شتر شش ساله:

فک بالا: یک دندان پیش دائمی در هر طرف از فک بالا مشاهده می‌شود.

فک پایین: یک دندان نیش دائمی در هر طرف از فک پایین مشاهده می‌شود.

شتر هفت ساله:

در این سن دندان‌های دائمی در دهان کامل شده و اولین دندان گونه در هر دو فک سیاه می‌شود.

دندان‌های نیش در شش سالگی ظاهر شده و در هفت سالگی خیلی بزرگتر شده؛ و طول این دندان‌ها در فک بالا تا چهار سانتی‌متر مشاهده شده‌اند. دندان نیش در فک پایین بعضاً توسط صاحبان دام کشیده می‌شود. شترها می‌توانند تا چهل سال عمر کنند؛ اما از سن 15 سالگی بعلت ضعیف و پهن شدن دندان نیش در مصرف علوفه خشک و سفت با مشکل مواجه می‌شوند.

مجله خوشه


برچسب ها: