اسب نژاد نانیوس

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسب نژاد نانیوس (nonius horse) اندام ورزیده‌ای مانند اسب فویوزوی تکامل یافته دارد و در مزرعه مرکز پرورش اسب مزوهگایز که توسط امپراطور جوزف دوم تاسیس شد نگهداری می‌شود.

بنیانگذار این نژاد اسب آنجلو نورمنی به نام اسب نانیوس سنیور بود. این اسب در سال 1810 میلادی اولین کره خود را به دنیا آورد در سال 1814 میلادی در فرانسه مورد استقبال اتریشی‌ها قرار گرفت و در سال 1816 میلادی در مزوهگایز مستقر شد. گفته می‌شود این اسب از نریان هیبرید انگلیسی و مادیان نورمن می‌باشد و به یقین اسب نورفوک روداستار در آن موثر بوده است.

اسب نژاد نانیوس

این نژاد اسب جذابی نبود و هیچ جایزه‌ای به خاطر فنوتیپ خود دریافت نکرد ولی در طول 16 سال حضور در دفتر انساب به پدر بسیار موفقی تبدیل شد. این اسب با مادیان نژادهای مختلف مانند عرب، لیپزانز، اسپانیایی و ترکیه‌ای و همین طور مجارستانی آمیزش داده شد و اسب‌های مناسبی تولید کرد. بهترین اسب‌های تولیدی دوباره با وی آمیزش داده شدند. در این میان تیپ مجزایی پدید آمد که به اسب نانیوس شهرت یافت.

خصوصیات اسب نژاد نانیوس

در طول دهه 1860 میلادی با استفاده از اسب تروبرد هر دو نوع متفاوت از اسب‌ها پرورش یافت. نوع اول اسبی بزرگ، کاری و متناسب با کار سبک کشاورزی و نوع دوم اسبی کوچک‌تر و مناسب برای سواری بود. هر دو نوع اسب گام‌های فعال و خلق و خوی آرامی داشتند. امروزه همانطور که نیاز به اسب‌های مزرعه از بین رفته نوع بزرگتری از اسب نانیوس به وجود آمده که عمدتاً برای سواری استفاده می‌شود مهارتی که در آن سوارکاران مجارستانی خبره هستند.

مشخصات اسب نژاد نانیوس

منبع: اطلس رنگی نژادهای اسب‌های ایران و جهان نوشته دکتر علی نصیریان و همکاران