ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

nonius horse

اسب نژاد نانیوس (nonius horse)

اسب نژاد نانیوس (nonius horse) ۱۳۹۸/۱/۵ 11:16:44 PM

اسب نژاد نانیوس (nonius horse) اندام ورزیده‌ای مانند اسب فویوزوی تکامل یافته دارد و در مزرعه مرکز پرورش اسب مزوهگایز که توسط امپراطور جوزف دوم تاسیس شد نگهداری می‌شود.

عناوین اصلی