اسب نژاد فردریکس بورگ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مرکز پرورش اسب نژاد فردریکس بورگ (frederiksborg horse) توسط کینگ فردریک دوم در سال 1560 میلادی یعنی پس از فردریک بورگ تاسیس شد که وی به عنوان پرورش‌دهنده اسب‌های ممتاز برای درباریان اروپایی مشهور بود.

حاصل آمیزش اسب فردریکس بورگ از مرکز پرورش اسب اسپانیا با خویشاوند نزدیک اسپانیایی خود اسب‌هایی ظریف، زیبا و پر انرژی بودند. این اسب هم به عنوان اسب سوارکاری برای کار در مرکز تربیت اسب و نیز برای رژه سواره نظام مناسب بود.

خصوصیات اسب نژاد فردریکس بورگ

اسب فردریکس بورگ با نریان شرقی و انگلیسی آمیزش داده شد و سپس هیبریدهای حاصل در اروپا گسترش یافتند. به دلیل صادرات این اسب از دانمارک تعداد آن بسیار کاهش یافت. در نتیجه در نیمه اول قرن نوزدهم این اسب جای خود را به اسب نژاد تروبرد داد. سرانجام در سال 1871 میلادی این نژاد رو به انقراض رفت ولی خوشبختانه ازبین نرفت. برای جلوگیری از انقراض این اسب پرورش‌دهندگان خصوصی اقدام به پرورش این اسب کردند.

در آن زمان این اسب بیشتر به عنوان اسب بارکش سبک استفاده می‌شد. امروزه این اسب در دانمارک تنها برای تولیدمثل استفاده می‌شود و با وجود نژادهای جدید مانند اسب دنیش وارم بلاد که از نریان لهستانی، آلمانی و سوئدی با مادیان فردریکس بورگ به وجود آمده دیگر به عنوان اسب مسابقه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

اسب فردریکس بورگ

منبع: اطلس رنگی نژادهای اسب‌های ایران و جهان نوشته دکتر علی نصیریان و همکاران