خصلت های پسندیده سگ از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سگ 10 صفت دارد که شایسته است هر مؤمن واقعی داشته باشد تا به کمال برسد.

1) سگ را درمیان مردم قدر و منزلتی نیست واین حال مسکینان و بیچارگان است.

2) مال وملکی از آن سگ نیست واین همان صفت مجردان و فرشتگان است.

3) سگ لانه و خانه‌ی معینی ندارد و هرجا که برود رفته است. و این علامت متوکلان است.

4) سگ اغلب اوقات گرسنه است و این عادت صالحان است.

5) سگ اگرصد تازیانه از دست صاحب خود بخورد، در خانه او را رها نمی‌کند و این صفت مریدان حقیقی است.

6) شب هنگام به جز اندکی نمی‌آرامد و این حالت عاشقان و دوستداران است.

7) هرگاه رانده شود وستم بیند، چون صدایش کنند بدون دلگیری باز گردد واین صفت فروتنان است.

8) هر خوراکی که صاحبش به او بدهد راضی است و این صفت و حال قانعان است.

9) بیشتر اوقات لب فرو بسته وخاموش است و این علامت خائفان است.

10) وقتی بمیرد هیچ میراثی بر جای نمی گذارد واین حال زاهدان حقیقی است. داشته باشد تا به کمال برسد.

منبع: ITPet