شرکت پارس مهر دانش ایرانیان

شرکت دانش بنیان پارس مهر دانش ایرانیان در زمینه‌ی تولید خوراک اسب فعالیت دارد، که محصولات تولیدی این شرکت را در قالب داورنامه زیر معرفی می‌کنیم:

خوراک اسب‌های ورزشی
خوراک اسب مخصوص مادیان‌های آبستن
خوراک مادیان شیرده
خوراک کره اسب
خوراک مخصوص کولیک اسب
خوراک شیر افزا