الکل اتیلیک

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ الکل اتیلیک در غلظت 70-50درصد بیشترین اثر را روی فرم‌ها دژتاتیو باکتری‌ها داشته، اثر کمی روی اسپورها دارد. اثر الکل اتیلیک کمتر و بسیار سمی است و حتی بخار آن ممکن است آسیب دائمی چشم را بوجود آورد. الکل برای کاهش فلور میکروبی پوست و ضدعفونی ترمومتر به کار می‌رود. در غلظت بالای 60درصد برای ویروس‌ها اثر کشنده دارد. پروتئین‌های خارجی اثر الکل را کم می‌کنند. الکل باعث دناتوره شدن پروتئین می‌شود و چون چربی‌ها را حل می‌کنند ممکن است غشاء باکتری‌ها را ازبین ببرند.

بخش‌های مختلف این مقاله با برچسب «مجموعه آموزشی ضدعفونی‌کننده‌ها، گندزداها» قابل دسترسی است.