اسب چوال د سل فرانسیس

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فرانسه همیشه در پرورش اسب ورزشی جدید پیشرو بوده و اسب چوال د سل فرانسیس (اسب سدل فرانسوی) یکی از آمیزش‌های اسب‌های خون‌گرم موفق در قرن بیستم بوده است.

نژاد اسب موردنظر خود را بیابید

واژه سل فرانسیس در دسامبر سال 1958میلادی مورد استفاده قرار گرفت و اولین دفتر انساب مرکز پرورش این اسب در سال 1965 میلادی منتشر شد. فرانسوی‌ها با سابقه طولانی خود در پرورش اسب اساس اسب مدرن را در اوایل قرن نوزدهم بنا نهادند.

زمانی که بسیاری از کشورها شروع به واردات تروبرد انگلیسی و نریان هیبرید برای آمیزش با مادیان محلی خود با خلوص کمتر یعنی آنجلو نمودند. در نرماندی دو اسب مهم پرورش یافت اسب یورتمه‌رو و سریع که پس از اسب تروتر فرانسوی و آنجلو نورمن به وجود آمد.

اسب چوال د سل فرانسیس

منشا تعداد زیادی از اسب‌های امروزی به آنجلو نورمن‌ها برمی‌گردد. نحوه آمیزش اسب نژاد فرنچ وارم بلاد با آمیزش اسب‌های کشور همسایه متفاوت بود زیرا سیستم رتبه‌بندی اسب در فرانسه بسیار مهم است. موفقیت در رقابت از سوی نریان، مادیان و خویشاوندان این اسب‌ها اساس انتخاب در فرانسه است. این روش به گونه‌ای است که می‌توان به‌وسیله آن در دوره کوتاهی اسبی بسیار موفق در رقابت ایجاد کرد.

خصوصیات اسب چوال د سل فرانسیس

این روش مانند اسب تروتر و اسب‌های انتخابی دارای توانایی بقا در مسابقات ورزشی مدرن می‌باشند. علاوه بر همه این موارد در نمایش پرش نیز موفق هستند یعنی جایی که اسب هایی مانند جاپلوپ، اسب کوئیتو د باسی، اسب آی لاو یو و اسب گالوبت در اروپا و جهان درخشیده‌اند.

اسب فرانسوی چوال د سل فرانسیس

منبع: اطلس رنگی نژادهای اسب‌های ایران و جهان نوشته دکتر علی نصیریان و همکاران