گاو نژاد درات ماستر

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گاودرات ماستر (Drought master) در استرالیا ایجاد شد که ترکیب %50 برهمن و %50 شورت هورن دارد.

گاو نژاد درات ماستر

دارای کو‌هانی کوچک و رنگ قرمز بوده و گاو‌ها ممکن است شاخدار یا بی‌شاخ باشند. این گاو در شرایط سخت مانند گرمای زیاد و مراتع فقیر رشد مناسب دارند و هنگامی که تغذیه آن‌ها بهتر شود ، به سرعت واکنش مناسب نشان می‌دهند.

بیشتر بدانیم:

گاو نژاد براهمن (Brahman)

گاو شورت هورن (Shorthorn)

پایداری آن‌ها نسبت به کنه زیاد است و در نتیجه از بیماری‌هایی که بوسیله کنه منتقل می‌شود کمتر آسیب می‌بینند.

گاو درات ماستر

منبع: دامپزشکان - مرکز علمی آموزشی خبری دامپزشکی