نحوه تعیین سن گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سن گاوها را با توجه به دندان‌ها و شاخ‌ها می‌توان تخمین زد، در این مطلب با نحوه تشخیص سن آشنا می‌شویم.

 دندان

هنگام تولد، گوساله‌ی بالغ دارای ۶ تا ۸ دندان پیشین است که در ابتدا تا نیمه با لثه پوشانیده شده‌اند. لثه‌ها پس از ۱۲ روز از روی دندان‌های پیشین مرکزی تحلیل می‌روند و تا سه هفتگی این روند در طرفین و دندان‌های میانی و کناری گسترش می‌یابد. اولین نشانه‌های سایش در سطح فوقانی دندانها در ۱.۵ ماهگی در دندان‌های پیشین مرکزی قابل مشاهده است و در ۲ ماهگی در دندان‌های وسطی و در ۲.۵ ماهگی در دندان‌های جانبی و ۳ ماهگی در دندان‌های پیشین گوشه‌ای دیده می‌شود.

سطح سائیده شده دندان‌های پیشین شیری به تدریج وسعت می‌یابد و در ۱۰ ماهگی تمام سطح دندان‌های پیشین مرکزی را در برمی‌گیرد. در گاوهای جوان تغییر دندان‌های شیری به انواع دائمی با تعویض دندان‌های پیشین مرکزی در حدود بیست و یک ماهگی شروع شده و با تعویض دندان‌های میانی در سی ماهگی ادامه می‌یابد.

دندان‌های جانبی در سی و نه ماهگی و دندان‌های گوشه در چهار سالگی تعویض می‌شوند. دندان‌های دائمی به‌واسطه‌ی شکل پهنشان از دندان‌های شیری که کوچک‌تر و مثلثی شکلند تمیز داده می‌شوند. از سن پنج سالگی به بعد سطح دندان‌های مرکزی و تا ۹ سالگی سطح تمام دندان‌های پیشین سائیده می‌شوند.

بیشتر بدانیم:

تعیین سن گوسفند و بز باتوجه به دندان‌ها

شاخ

در حالت معمول طول شاخ در سه ماهگی حدود ۲ سانتی‌متر است و سپس تا بلوغ جنسی در هر ماه یک سانت افزایش می‌یابد. بنابراین شاخی به طول ۸ سانتی‌متر مطابق با سنی حدود ۹ ماه است. در گاوهای ماده رشد شاخ‌ها در مراحل پایانی آبستنی و شروع شیرواری آهسته می‌گردد و مجددا در طی پنج تا هشت ماه متعاقب از شیر گرفتن گوساله، تسریع می‌شود. این امر منجر به وجود آمدن یک حلقه شاخ می‌شود. اولین حلقه شاخ بین ۲.۵ تا ۳ سالگی ظاهر می‌شود. برای هر گوساله‌زائی یک حلقه‌ی جدید اضافه می‌شود. بنابراین سن یک گاو را می‌توان با اضافه کردن یک یا دو سال به تعداد حلقه‌های شاخ محاسبه نمود.

منبع: www.farsvet.ir