تشخیص گوشت الاغ در گوشت چرخ‌شده

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به نقل از تسنیم، در مطالعه‌ای؛ شناسایی گوشت الاغ در گوشت‌های چرخ شده تهران صورت پذیرفت؛ زیرا شناسایی تقلیات گوشت و فراورده‌های گوشتی از جنبه‌های بهداشت، مذهبی و اقتصادی بسیار مهم است.

همچنین تاکنون از روش‌های مختلفی برای شناسایی منشا حیوانی گوشت استفاده شده است، هر چند راه‌اندازی روش‌های سریع، غیرتخریبی و ساده همچنان مورد نیاز است.

در این مطالعه، روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه تکنیک‌های کموتریکس برای شناسایی گوشت الاغ در گوشت چرخ شده مورد ارزیابی قرار گرفت که به همت سید محمد موسوی - کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، سهیل اسکندری - دانشیار، مهدیه عباسی - کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و غلامرضا جاهد خانیکی - استادگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت پذیرفته است.

بنابراین در این روش‌؛ تعداد 12 نمونه گوشت گاو و گوسفند از قصابی‌های شهر تهران خریداری شد. نمونه‌های گوشت الاغ نیز از کلینیک دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد. همچنین مخلوط‌های گوشت الاغ در گوشت گاو و گوشت گوسفند با درصدهای بین 2 تا 90درصد تهیه و مورد آزمایش قرار گرفت. داده‌های طیفی با استفاده از دستگاه ATR-FT-IR جمع‌آوری شد و به منظور گروه‌بندی گوشت گونه‌های حیوانی مدل‌های آماری تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) و تحلیل تابع ممیزی بر روی داده‌های انتخاب شده از ناحیه اثرانگشتی 800 تا 2000 سانتی‌متر معکوس انجام شد.

بیشتر بدانیم:

کاهش تعداد الاغ‌ها به دلیل افزایش تقاضا برای ژلاتین پوست آنها

فروش گوشت اسب و الاغ در تبریز تکذیب شد

پلمب یک رستوران عرضه‌کننده گوشت الاغ در آبادان

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد: استفاده از روش‌ تحلیل تابع ممیزی نشان‌دهنده اختصاصیت بالای (برابر با 1) این روش در پیش‌بینی انواع مختلف گوشت بود، هر چند آنالیز نتایج داده‌های طیفی مخلوط‌های گوشت الاغ در گوشت گاو و گوشت گوسفند به ترتیب میزان اختصاصیت پایین‌تر 0.76 و 0.77 را نشان داد. این روش توانایی تشخیص 5درصد گوشت الاغ در هر کدام از گوشت‌های گاو و گوسفند را دارا است.

در نهایت نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه نشان داد، روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز به همراه استفاده از تکنیک‌های کمومتریکس پتانسیل تمایز گوشت الاغ از گوشت‌های دیگر را دارا است و این رویکرد می‌تواند کمک شایانی به نهادهای قانونی برای شناسایی منشا گوشت‌های غیرحلال باشد.