فلومترین 1% پور آن

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فلومترین از گروه پایرتروئیدها (pyrethroides) بوده و بصورت تماسی عمل می‌کند. انگل پس از تماس با این دارو دچار تحریک و تهیج عضلانی، تشنج و فلج شده، سپس می‌میرد.

ماده موثره: فلومترین

ترکیب: یک لیتر محلول حاوی 10 گرم فلومترین می‌باشد.

خواص درمانی فلومترین

دارای اثر وسیع‌الطیف و طولانی مدت با سمیت کم بری پستانداران می‌باشد.

موارد مصرف فلومترین

جهت کنترل کنه و انگل‌های خارجی نشخوارکنندگان، تک سمی‌ها، طیور و سگ مصرف می‌شود. فلومترین کنه‌ها را در تمامی مراحل زندگی و گونه‌های مقاوم به سایر سموم را ازبین می‌برد.

تکرار سم‌پاشی باتوجه به حرارت، نور و رطوبت محیط بین 6 الی 8 هفته می‌باشد.

میزان مصرف

دام وزن کنه جرب و شپش
گوسفند تا 40 kg
تا 60 kg
ml 4
ml 6
-
-
گوسفند تا 80 kg ml 8 -
گوساله تا 200 kg ml 20 ml 40
گاو تا 400 kg
400+ kg
ml 40
ml 50
ml 80
ml 100

بیشتر بدانیم:

نوار فلومترین (بای وارول)

احتیاط‌های لازم

- از دسترس کدوکان، کارگران و مجاورت مواد غذایی دور نگه داشته شود.

- درصورت آلودگی دست و پوست، موضع را با آب و صابون شستشو دهید.

- از تماس محلول سم با صورت و چشم خودداری شود.

- هنگام سمپاشی از لباس محافظ، دستکش، ماسک و عینک استفاده گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد (فاقد باقی‌مانده دارویی در شیر و گوشت می‌باشد.)

محیط زیست: برای آبزیان سمی است.

توجه: موارد فوق کلی بوده و بستگی به شرایط محیطی دارد.