تکثیر ماهی سفید

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تکثیر ماهی سفید به دو شکل صورت می‌گیرد: طبیعی و مصنوعی در طبیعت ماهی سفید به دو گروه که یک گروه به گروه بهاره معروف هستند و در فصل بهار تخم‌ریزی می‌کنند گروه دیگر که پاییزه، و در فصل پاییز تخم‌ریزی می‌کنند تقسیم می‌شوند تولیدمثل ماهی سفید: تکثیر طبیعی ماهی سفید پس از مهاجرتش از دریا به رودخانه‌هایی با شرایط آب‌دهی مناسب، درجه حرارت و شفافیت آب و بستر خوب انجام می‌گیرد.

وضعیت تخمدان (Gonad) ماهی سفید در هنگام مهاجرت به رودخانه‌ها در مرحله ۴ رسیدگی جنسی قرار دارد. در زمان تخم‌ریزی همواره ۲ -۱ ماهی نر همراه با هر ماهی ماده شنا می‌کنند. ماهی ماده در نقاط کم عمق تخم‌ریزی می‌نماید بطوری‌که باله پشتی و بخشی از پشت ماهی بیرون از آب قرار می‌گیرند. ماهی ماده در این مواقع سینه و شکم خود را به کف بستر می‌مالد و با حرکات موجی عضلات سبب خروج تخم‌های داخل تخمدان از مجرای تناسلی می‌گردد.

ماهی سفید خزر

ماهی نر نیز در همین زمان خود را به ماهی ماده نزدیک می‌کند و با حرکاتی نظیر آن به دفع مقداری اسپرم به داخل آب اقدام می‌نماید. تلقیح تخم‌ها در داخل آب صورت می‌پذیرند و تخم‌های لقاح یافته به سطح سنگ‌های بستر می‌چسبند و اکسیژن لازم را از جریان آب کسب می‌کنند. این تخم‌ها پس از مدتی که بستگی به حرارت آب دارد، تفریخ خواهند شد. لاروها در ابتدا فاقد کیسه هوا هستند و از محتویات کیسه زرده تغذیه می‌کنند لذا پس از اتمام آن جهت پر کردن کیسه هوا به سطح آب می‌آیند. تغذیه ثانویه لاروهای ماهی با زئوپلانگتون‌ها تا رشد کافی آنها ادامه می‌یابد. ماهیان پس از کسب آمادگی به طرف مصب مهاجرت می‌کنند سپس برای تطبیق با آب شور دریا مدتی را در آن محل تأمل می‌نمایند تا برای حرکت به داخل آب‌های دریا و ادامه سیر تکاملی خود آماده گردند.

نویسنده: ابراهیم حسینی