گوسفند سنجابی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سنجابی گوسفندی دنبه‌دار با جثه‌ای بزرگ و دست و پایی بلند می‌باشد. رنگ صورت آن قهوه‌ای تا قهوه‌ای کمرنگ بوده و بدن از پشم بلند و نسبتأ سفید و ضخیمی پوشیده شده است. از لحاظ تولید جزء گوسفندان گوشتی و گوشتی‌-‌پشمی بوده و دارای تولید شیر مناسب می‌باشند.

نژاد گوسفند سنجابی:

گوشتی-‌پشمی

رنگ:

سفید یا نخودی (گوش‌ها، قسمتی از گردن و دست و پا دارای لکه‌های قهوه‌ای)

پراکنش گوسفند سنجابی:

حد شمالی منطقه پراکنش این گوسفند، کوه شاه‌کوه و رودخانه قره‌سو است و تا دهات اطراف قصبه و روانسر ادامه می‌یابد. حد شرقی شامل کوه زنگلیان‌ کوه کماجار و کوه ویس و کوه خورین است.  حد غربی شامل کوه‌های ‌ولد‌بیگی و کوه بنی‌گز و ده‌های ونه‌رنگینه گوران و تختگاه و مله‌بگلر و سایر کوههای گوران است. حد جنوبی این‌ ناحیه شامل خطی است که به موازات تقریبأ شش کیلومتری شمال جاده کرمانشاه – قصر‌شیرین کشیده شده و کوهستان‌های برزه و چنار را شامل می‌شود.

گوسفند سنجابی

خصوصیات تولیدی نژاد سنجابی:

میانگین وزن تولد                     5 / 4 کیلوگرم

میانگین وزن شیرگیری            24 / 0کیلوگرم

میانگین وزن پشم                  5 / 2 کیلوگرم