مصرف کلر برای طیور

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ نکاتی در مورد استفاده از کلر در آب آشامیدنی مصرفی طیور وجود دارد که باید به آنها توجه کرد

۱- از هیپوکلریت سدیم یا هیپوکلریت کلسیم جهت میکروب‌زدایی آب استفاده می‌کنند.

۲- میزان مناسب کلر ۵ تا ۱۰ ppm می‌باشد.

۳- آزمایش کیفیت آب باید هر سه ماه یکبار صورت گیرد.

۴- استفاده از کلر سبب کنترل بیماری‌هایی از قبیل کوکسیدیوز، کلی‌باسیلوز و سالمونلوز که از طریق آب منتقل می‌گردند، می‌شود.

۵- وجود کلر در آب از رشد قارچ نیز جلوگیری می‌کند.

۶ - کلر با اثر بر مواد مضر موجود در آب از قبیل نیتریت، آهن، منگنز و سولفور سبب تبدیل آنها به ترکیباتی با سمیت بالا می‌گردد.

مصرف کلر در مرغ‌های تخم‌گذار

سدیم و کلر مواد مغذی کم‌هزینه اما با تأثیر فراوان بر ضریب تبدیل خوراک و کیفیت پوسته و رطوبت فضولات هستند. برای تأمین نیازهای طیور به این دو ماده معدنی معمولأ از نمک استفاده می‌کنند که حاوی ۴۰‌درصد سدیم و ۶۰‌درصد کلر است.

سطح Nacl استفاده شده در جیره‌های تجاری برای مرغ‌های تخم‌گذار از ۰/۱۵ تا ۰/۵‌درصد متغیر است که این تغییرات بیشتر به دلیل نوع خوراک مصرفی است اما احتیاجات برای سدیم ۰/۱۵ و برای کلر ۰/۱۳ توصیه شده است. اگر چه اخیرأ مقدار ۰/۲۲۵‌درصد سدیم و ۰/۲۰۰‌درصد کلر برای مرغ‌های تخم‌گذار نیز توصیه شده است (Rostagno and Albino).

نسبت سدیم و پتاسیم و کلر در حفظ حالت تعادلی اسید و باز بسیار مهم است. تعادل بین این عنصر برای رسیدن به رشد مناسب، توسعه کافی استخوان، کیفیت مناسب پوسته و استفاده مناسب از اسید آمینه لازم است. در مطالعه Murakami و همکاران از پتاسیم کلرید و سدیم کلرید و سدیم بی‌کربنات جهت تأمین منبع سدیم و کلر استفاده شد. از سطوح مختلف کلر ۰/۱۴،۰/۱۷، ۰/۲، ۰/۲۳‌درصد و سدیم ۰/۱۵، ۰/۱۸، ۰/۲۱ و ۰/۲۴‌درصد استفاده شد. بیشترین و کمترین دما در طی آزمایش ۲۱ تا ۳۲ درجه بود. نتایج نشان داد که سدیم و کلر تأثیری روی تولید تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ یا خوراک مصرفی نداشت. افزایش سطح کلر در جیره منجر به تأثیر درجه دو بر ضریب تبدیل خوراک شد و بهترین ضریب تبدیل در سطح ۰/۱۷۵‌درصد کلر به دست آمد. اگرچه وقتی این سطح کلر در ارتباط با سطح پایین سدیم می‌باشد مرغ‌ها تخم‌مرغ‌هایی با کیفیت پوسته بالا تولید می‌کنند. سطح کلر تأثیر درجه سومی بر ضریب تبدیل خوراک داشت. اثر متقابل بین سدیم و کلر روی درصد پوسته تخم‌مرغ و وزن مخصوص تخم‌مرغ مشاهده شد. وقتی سطح بالای سدیم در ارتباط با سطوح بالا یا پایین کلر می‌باشد کاهش در کیفیت پوسته مشاهده شده، ترکیب سطح پایین سدیم با سطح بالای کلر منجر به بالاترین ضریب تبدیل می‌شود.

توصیه شده است که نسبت سدیم به کلر باید ۱ :۱/۲ تا ۲: ۱ باشد.

منبع : مؤسسه مرغداری ایران _ بازار دام و طیور


برچسب ها: