ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental)

گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental) ۱۳۹۸/۱/۵ 12:10:11 PM

منشأ گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental) کشور سوئیس بوده و دلیل پرورش آن به صرفه بودن در شرایط اقتصادی می‌باشد و با دادن کمترین علوفه و مواد کنسانتره بیشترین شیر و گوشت را به شما می‌دهد.

گاو نژاد هلشتاین (holstein)

گاو نژاد هلشتاین (holstein) ۱۳۹۷/۶/۱۵ 10:12:55 AM

مرکز پرورش گاو نژاد هلشتاین (holstein) استان فریسلند واقع در شمال هلند بوده و از جمله پرشیرترین نژادهای دنیا به شمار می‌آید.

گاو نژاد گرنزی (guernsey)

گاو نژاد گرنزی (guernsey) ۱۳۹۷/۶/۷ 11:59:10 AM

موطن گاو نژاد گرنزی (guernsey) از جزیره گرنزی در انگلستان است. رنگ حنایی باعلامت‌های سفید رنگ روی بدن، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد شیری می‌باشد.

گاو براون سوئیس (Brown swiss)

گاو براون سوئیس (Brown swiss) ۱۳۹۷/۵/۲۷ 10:42:23 AM

منشاء گاو براون سوئیس (Brown swiss) از کشور سویس بوده و احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین نژادهای شیری می‌باشد. این نژاد در آلپ توسعه یافته و عقیده بر این است که هیچ نژاد خارجی دراین توسعه نقش نداشته است.

گاو نژاد ایر شایر (Ayrshire)

گاو نژاد ایر شایر (Ayrshire) ۱۳۹۷/۵/۱۸ 10:47:57 AM

موطن اصلی گاو نژاد ایر شایر از استان ایر در اسکاتلند می‌باشد که در طی قرن هجدهم توسعه یافته است. به دلیل شرایط محیطی نژاد ایرشایر کاملاً مقاوم است. اندازه گاوها نسبتاً کوچک است.

گاو نژاد برانگوس (Brangus)

گاو نژاد برانگوس (Brangus) ۱۳۹۷/۲/۲۳ 10:01:23 AM

گاو نژاد برانگوس (Brangus) از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است.

گاو نژاد براهمن (Brahman)

گاو نژاد براهمن (Brahman) ۱۳۹۷/۲/۱۶ 10:54:40 AM

گاو نژاد براهمن (Brahman) در جنوب غربی ایالات متحده آمریکا توسعه یافته است و منشأ اصلی آن از کشور هند است و از گاو Bos indicus بوجود آمده است.

گاو نژاد ماری گری (Murray Grey)

گاو نژاد ماری گری (Murray Grey) ۱۳۹۷/۲/۱۰ 10:00:42 AM

منشأ گاو نژاد ماری گری (Murray Grey) نیز استرالیا است و در منطقه‌ای واقع در دره رودخانه ماری بوجود آمده است.

گاو نژاد سیمنتال (Simmental)

گاو نژاد سیمنتال (Simmental) ۱۳۹۷/۲/۲ 11:49:22 AM

منشأ گاو نژاد سیمنتال (Simmental) از دره سیمن در کشور سوئیس است و به همه کشورهای مجاور یافته است.

گاو شورت هورن و شورت هورن بدون شاخ (Shorthorn and polled Shorthorn)

گاو شورت هورن (Shorthorn)

گاو شورت هورن (Shorthorn) ۱۳۹۷/۱/۲۷ 9:52:31 AM

منشأ گاو شورت هورن (Shorthorn) از شمال انگلستان است و گاوهای شورت هورن به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می‌شوند. شاخ این گاوها کوتاه است.

گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou)

گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou) ۱۳۹۷/۱/۲۲ 10:10:18 AM

منشأ گاو نژاد ماین آنجو (Maine-Anjou) کشور فرانسه می‌باشد. ماین آنجو حاصل تلاقی شورت هورن نر انگلیسی و مانسل ماده فرانسوی است.

گاو نژاد لیموزین (Limousin)

گاو نژاد لیموزین (Limousin) ۱۳۹۷/۱/۱۸ 10:08:31 AM

منشأ گاو نژاد لیموزین (Limousin) استان لیموزین در غرب فرانسه است. خاک این ناحیه فقیر بوده و به دلیل شرایط بسیار سخت محیطی گاوهای این ناحیه بسیار مقاوم هستند.

گاو نژاد گالووی (Galloway)

گاو نژاد گالووی (Galloway) ۱۳۹۷/۱/۸ 7:55:33 PM

گاو نژاد گالووی (Galloway) برای سده‌های پیاپی در جنوب غربی اسکاتلند دیده می‌شوند. گفته می‌شود این نژاد هرگز با نژادهای دیگر آمیخته نشده و بنابراین کهن‌ترین نژاد گوشتی بریتانیا است.

گاو نژاد هرفورد (Hereford)

گاو نژاد هرفورد (Hereford) ۱۳۹۷/۱/۳ 10:15:39 PM

منشأ گاو نژاد هرفورد (Hereford) از بخش هرفورد در انگلستان می‌باشد. این نژاد دارای صورت سفید و بدنی قرمز رنگ بوده و شکم، پاها و دم افشان نیز سفیدرنگ می‌باشد.

عناوین اصلی