• ارزیابی متابولیت های انرژی در گاوهای دوره انتقال

  ارزیابی متابولیت های انرژی در گاوهای دوره انتقال

  ارزیابی متابولیت‌های انرژی در گاوهای دوره انتقال اغلب توسط دامپزشکان برای مراقبت از گله‌های شیری جهت پیشگیری از بیماری‌ها و داشتن یک گله سالم و تولید مناسب به‌کار می‌رود.

 • نحوه جمع آوری نمونه برای آزمایش متابولیک پروفایل در گاو

  نحوه جمع آوری نمونه برای آزمایش متابولیک پروفایل در گاو

  بسیار مهم است که نمونه‌های خون به سرعت گرفته شده و سرم آنها به‌سرعت جدا شود تا هم از همولیز و هم از بروز نتایج اشتباه جلوگیری شود.

 • تحلیلی بر تأثیرات موازنه منفی انرژی (NEB) بر باروری و بیماری های متابولیک در گاو شیری

  تحلیلی بر تأثیرات موازنه منفی انرژی (NEB) بر باروری و بیماری های متابولیک در گاو شیری

  موازنه منفی انرژی (Negative Energy Balance, NEB) یعنی توازن منفی بین انرژی دریافت شده توسط حیوان و انرژی مصرفی حیوان برای زنده ماندن، فعالیت تولید شیر و تولیدمثل.

 • تأثیر ماده خشک جیره و تولید شیر بر موازنه انرژی

  تأثیر ماده خشک جیره و تولید شیر بر موازنه انرژی

  عامل اصلی مؤثر بر موازنه انرژی پس از زایش دریافت غذاست. طبق مطالعات Villa-Godoy و همکاران بیشتر تغییرات موازنه انرژی با دریافت ماده خشک مرتبط است (0/73 =r) تا تولید شیر (0/25ــ =r).

 • اثرات موازنه منفی انرژی بر بیماری های تولیدمثلی و متابولیکی

  اثرات موازنه منفی انرژی بر بیماری های تولیدمثلی و متابولیکی

  از عوامل مهم ایجادکننده بیماری‌های تولیدمثلی و متابولیکی می‌توان به جیره گاوهای خشک که نادرست تنظیم شده باشند، اشاره کرد.

 • اثرات موازنه منفی انرژی بر باروری و تولیدمثل

  اثرات موازنه منفی انرژی بر باروری و تولیدمثل

  تولیدمثل فرایندی فرعی در تولید به‌شمار می‌رود و چون کمبود مختصر مواد مغذی روی آن اثر می‌گذارد و ازطرف دیگر توارث‌پذیری صفات تولیدمثلی نیز بسیار کم می‌باشد، از این‌رو نقش کلیدی تغذیه را در باروری و تولیدمثل نباید از نظر دور داشت.

 • اهمیت کیفیت و کمیت آب در پرورش گاو

  اهمیت کیفیت و کمیت آب در پرورش گاو

  زندگی بدون آب غیرممکن است. پستانداران، بدون غذا می‌توانند مدت طولانی‌تری زنده بمانند اما بدون آب قادر به زنده ماندن نیستند. مطالعات انجام شده بوسیله RUBNER این مطلب را تایید می‌نماید.

 • بتائین در خدمت تغذیه نشخوارکنندگان

  بتائین در خدمت تغذیه نشخوارکنندگان

  بتائین در تغذیه نشخوارکنندگان چه فوایدی خواهد داشت و چگونه به سلامن دام کمک خواهد کرد؟

 • اثر تغییرات درجه حرارت محیط بر متابولیسم انرژی در گوساله ها

  اثر تغییرات درجه حرارت محیط بر متابولیسم انرژی در گوساله ها

  عوامل محیطی به‌خصوص درجه حرارت اثر مهمی بر روی احتیاجات انرژی گوساله‌های جوان دارند. همانند سایر صفات فیزیولوژیکی با افزایش سن، توانایی حیوان برای مقابله با درجه حرارت‌های خیلی پائین افزایش می‌یابد.

 • رفتارشناسی دام

  رفتارشناسی دام

  جانداران در دنیای اطراف خود رفتارهای متفاوتی را از خود بروز می‌دهند. این رفتارها به‌صورت زیر قابل دسته‌بندی است.

 • روی: نقش های تغذیه ای و دارویی

  روی: نقش های تغذیه ای و دارویی

  با وجود این که اهمیت روی به‌عنوان ماده‌ای مغذی شناخته شده، اما محققین، به اثرات کامل این ماده بر سلامت پی برده‌اند. محققین بیش از ۲۰۰ آنزیم وابسته به روی را در تمام مسیرهای عمده بیوشیمیایی بدن شناسایی ‌کرده‌اند.

 • فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز

  فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز

  مهم‌ترین شرط برای انجام تلقیح مصنوعی موفقیت‌آمیز، فحل‌یابی صحیح است. برای نیل به این مقصود، سه شرط عمده وجود دارد که در ادامه ذکر شده است.

 • کدام گاوها فحل هستند؟

  کدام گاوها فحل هستند؟

  اگر مجددا به تعریف فحلی باز گردید، ساده است بگویید یک گاو یا تلیسه می‌ایستد و اجازه می‌دهد گاوهای دیگر روی آن بپرند، فحل است. ولی در مورد گاوی که پرش می‌کند چطور؟ آیا او نیز فحل است؟

 • چه زمانی گاوها فحل می شوند؟

  چه زمانی گاوها فحل می شوند؟

  در نیمه دهه هفتاد با اندازه‌گیری عیار پروژسترون، نشان داده شد که گاوهای شیرده مدت کوتاهی پس از زایش، چرخه‌های تولیدمثلی خود را ازسر خواهند گرفت. اولین تخمک‌گذاری پس از زایش معمولا ظرف سه هفته رخ می‌دهد.

 • شناخت و تشخیص علائم فحلی

  شناخت و تشخیص علائم فحلی

  اساس تشخیص علائم فحلی، درک چرخه فحلی گاو است. شناخت و درک تغییرات رفتاری و فیزیولوژیک در زمان چرخه فحلی گاو ضروری می‌باشد.