• داروی پاد مایت (آنتی مایت)

  داروی پاد مایت، آنتی مایت

  در سال‌های تاثیر مثبت مواد موثره پاد مایت بر روی دو گونه واروآ و آکاراپیس به اثبات رسید و نتایج بسیار خوبی به دست آمد و در طی سالیان طولانی استفاده از آن، مایت‌ها (کنه‌ها) نسبت به این دارو مقاوم نشده‌اند. این دارو محصولی از شرکت طلوع مهدی یاران آریانا می‌باشد.

 • آلودگی 75درصد عسل های دنیا به آفت کش

  آلودگی 75درصد عسل‌های دنیا به آفت‌کش

  براساس تحقیقات و آزمایشات دانشگاه داندی(dundee) هلند روی نمونه عسل‌هایی از سراسر دنیا مشخص شد که 75‌درصد عسل موجود در دنیا به آفت‌کش آلوده هستند که جمعیت زنبورها را به شدت تهدید می‌کند.

 • سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome)

  سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل

  در سندروم کاهش جمعیت زنبوران عسل (Honey Bee depopulation syndrome) که به آن اختلال ریزش کلنی زنبوران عسل (Colony Collapse Disorder) (CCD) نیز گفته می‌شود، زنبوران کارگر کلنی‌های زنبور عسل بطور ناگهانی ناپدید می‌شوند.

 • بیماری نوزاد ساکی (Sac brood)

  بیماری نوزاد ساکی

  عامل بیماری نوزاد ساکی (Sac brood) ویروسی است که از تولید آنزیم کیتیناز جلوگیری کرده و متعاقب آن، مانع پوست‌اندازی می‌شود. پس در نتیجه نیفتادن پوست قبلی، لارو شروع به باد کردن و سخت شدن می‌کند.

 • بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood)

  بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل

  بیماری نوزاد گچی در زنبورعسل (Chalk Brood) مخصوص نوزادان می‌باشد. عامل آن قارچی به نام آسکوفرا آپیس apis Ascosphaera است. که هم هاگ آن وهم میسیلیوم آن، بیماری‌زاست.

 • بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia)

  سپتی سمی در زنبورعسل

  بیماری سپتی سمی در زنبورعسل (Septicemia) مخصوص زنبورهای بالغ می‌باشد. عامل آن، باکتری سودوموناس آپی سپتیک می‌باشد که یک باکتری گرم منفی و فاقد اسپور است.

 • بیماری فلج زنبورها

  بیماری فلج زنبورها

  بیماری فلج زنبورها به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد و مخصوص بالغین است. به این بیماری، لقب «دزدان سیاه» را نیز داده‌اند.

 • بیماری آکاریوز در زنبورعسل

  بیماری آکاریوز در زنبورعسل

  عامل بیماری آکاریوز در زنبورعسل کنه‌ای است به نام آکاراپیس وودی یا مایت تراشه ای (Acarapis voodi) که از گونه‌ی کنه‌های گیاهی است، در داخل مجاری تنفسی زندگی می‌کند و یک انگل داخلی به حساب می‌آید.

 • بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی (Stone Brood)

  بیماری نوزاد سنگی یا لارو سنگی

  برخی معتقدند بیماری نوزاد سنگی تنها بیماری زئونوز یا قابل انتقال بین انسان و زنبورعسل می‌باشد و می‌تواند در انسان عوارض تنفسی ایجاد کند. خوشیختانه این بیماری به ندرت دیده می‌شود و شیوع چندانی ندارد.

 • بیماری واروآزیس در زنبورعسل

  بیماری واروآزیس

  بیماری واروآزیس در حال حاضر، مهمترین و احتمالاً گسترده‌ترین آلودگی انگلی به شمار می‌آید. عامل بیماری کنه‌ای بنام واروآ جاکوبسونی می‌باشد. این انگل با چشم غیر مسلح دیده می‌شود.

 • بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) در زنبورعسل

  بیماری لوک آمریکایی

  بیماری لوک آمریکایی (American foulbrood) یکی از مهم ترین بیماری‌های زنبور عسل در سطح دنیاست. این بیماری بسیار مسری می‌باشد، به طوری که اگر کنترل نشود، می‌تواند کل زنبورداری را نابود کند.

 • بیماری لوک اروپایی (European Foulbroud) در زنبورعسل

  بیماری لوک اروپایی در زنبورعسل

  بیماری لوک اروپایی (European Foulbroud) زنبورها یک بیماری فصلی است. زمان پیدایش آن عمدتاً از اواسط تا اواخر فصل بهار است؛ یعنی درست در زمان تزاید نسل.

 • داروهای لازم جهت زمستان گذرانی زنبورعسل

  از مهمترین انگل‌های خونی زنبور‌عسل مایت واروا می‌باشد که در صورت عدم مبارزه با آن آسیب جدی به کلنی وارد شده و منجر به از‌بین رفتن آن می‌شود. مبارزه با این انگل باید در اوایل بهار و اوایل پاییز قبل از شروع زمستان‌گذرانی زنبوران انجام بگیرد.

 • بیماری نوزما (Nosema apis) در زنبور عسل

  بیماری نوزما در زنبورعسل

  عامل بیماری پروتوزوآیی است به نام Nosema apis که محل رشد و تکثیرش در جدار معده زنبور عسل می‌باشد.

 • نوار ضد کنه واروآ

  نوار آپیستان

  آپیستان

  فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می‌گردد که بدن آنها با نوار آپیستان تماس یافته و به ماده موثره فلووالینات آغشته گردد و انگل واروا را ازبین ببرد.

عناوین اصلی