ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

سرم

ISOCARBIJET - Sodium Bicarbonate 1.3%

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت)

بی کربنات سدیم 1/3% (ایزوکربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 12:38:08 PM

محلول ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم (% 1/3) با اسمولاریته 309 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت زوفا می‌باشد.

ساخت آمریکا - Endovac

واکسن اندوک

واکسن اندوک ۱۳۹۲/۳/۶ 10:40:20 AM

واکسن اندوک حاوی سویه سالمونلا تیفی موریوم است. جهت پیشگیری از ورم پستان‌های با عوامل اشرشیاکلی و اندوتوکسمی‌هایی با عوامل اشرشیاکلی– سالمونلاتیفی موریوم – پاستورلا مولتی و منهمیا همولیتیکا

CALCIGLUCOJET

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت)

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۷ 3:29:10 PM

سرم هیپرتونیک قندی به همراه مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر). محلول تزریقی جهت درمان تب شیر و کمبود گلوکز و مواد معدنی (کلسیم، منیزیم و فسفر) در گاو، گوسفند و اسب می باشد.

GLUCOJET - Dextrose 50%

دکستروز 50% (گلوکوجت)

دکستروز 50% (گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:12:01 PM

محلول هیپرتونیک دکستروز %50 با اسمولاریته 775/2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

CARBIJET - Sodium Bicarbonate 8.4%

بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت)

بی کربنات سدیم 8/4% (کربیجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:45:59 PM

محلول هیپرتونیک بی‌کربنات سدیم (% 8/4) با اسمولاریته 2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

SALINJET - Sodium Chloride 7.2%

سدیم کلراید 7/2% (سالینجت)

سدیم کلراید 7/2% (سالینجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 11:47:08 AM

محلول هیپرتونیک کلرور سدیم (% 7/2) با اسمولاریته 2460 میلی اسمول در لیتر می‌باشد.

عناوین اصلی