• کلسیمافور پلاس

    کلسیمافور پلاس

    محلول استریل تزریقی کلسیمافورپلاس حاوی 5.7 میلی‌گرم کلسیم (گلوکوهپتوگلوکونات) و 32 میلی‌گرم منیزیم‌هایپوفسفیت در هر میلی‌لیتر دارو است.

عناوین اصلی