• روش های جفتگیری در گله گوسفندان

    روش های جفتگیری در گله گوسفندان

    روش‌های جفتگیری در گله گوسفندان به دو دسته جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی تقسیم می‌شود که هرکدام مزایا و معایبی دارند و در شرایط مختلف استفاده می‌شوند.

عناوین اصلی