• پروتئین در تغذیه طیور

    پروتئین در تغذیه طیور

    کمبود پروتئین در جیره غذایی پرندگان، آنها با ضعف وعدم عملکرد خوب بخصوص در ارتباط با بازده لاشه می‌شوند که در اصل ناشی از کاهش میزان اسیدهای آمینه موردنیاز برای بدن است.

عناوین اصلی