• علل غیرعفونی سقط جنین

    علل غیرعفونی سقط جنین

    در سقط جنینی که در مراحل اولیه رشد جنین رخ می‌دهد، در وهله اول توجه‌ها به سمت عوامل عفونی می‌رود در حالی‌که عوامل غیرعفونی احتمالاً حدود 70% ویا بیشتر موارد را شامل می‌شوند.

عناوین اصلی