• علل باکتریایی سقط جنین

  کلامیدوفیلا آبورتوس و سقط جنین دام

  کلامیدو فیلا آبورتوس و سقط جنین دام

  کلامیدوفیلا آبورتوس باکتری گرم منفی داخل سلولی اجباری است که عامل عفونی سقط آنزئوتیک میش‌ها می‌باشد و به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تولید در گوسفند و بز در دنیا شناخته شده است.

 • شناسایی جرم کلامیدوفیلا آبورتوس

  شناسایی جرم کلامیدوفیلا آبورتوس

  اساساً تشخیص موارد مثبت آلودگی با کلامیدوفیلا آبورتوس، بستگی دارد به سابقه سقط در گوسفند یا بز، التهاب نکروتیک جفت و وجود تعداد بالای ارگانیسم در گسترش‌های رنگ‌آمیزی شده از نمونه جفت آلوده.

عناوین اصلی