• پودر بیکربنات سدیم یا جوش شیرین

    پودر بیکربنات سدیم یا جوش شیرین

    پودر بیکربنات سدیم یا جوش شیرین با ظاهر کریستال سفید رنگ، یکی از نمک‌های فاقد کلر می‌باشد. که به‌طور طبیعی در چشمه‌ها یافت می‌شود. بیشتر بوسیله‌ی فرآیند شیمیایی تولید می‌شود.

عناوین اصلی