• انواع آبشخورهای اتوماتیک و کاربرد آن

    انواع آبشخورهای اتوماتیک و کاربرد آن

    امروزه استفاده از آبشخورهای اتوماتیک به‌علت ایجاد شرایط بسیار مناسب برای آب مصرفی دام متداول گردیده است. آبشخورها معمولا توسط لوله‌های گالوانیزه به شبکه توزیع آب متصل بوده و در جای خود محکم می‌شوند.

عناوین اصلی